مرتضی ایزدی فرد

دانشيار دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای

دكتري تخصصي فيزيك ماده چگال

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: لينشوپينگ سوئد
زمینه ها و علایق پژوهشی: مطالعه تجربی (سنتز و مشخصه یابی) و نظری نانو ساختارهای نیمرسانا و مواد جدید - سلول های خورشیدی (پروسکایتی و ...) - حسگرهای گازی
عضویت در مجامع علمی: انجمن فيزيك ايران- انجمن بلور شناسی ایران
افتخارات علمی و اختراعات: (Patent:Recovering a Degraded Solar Cell (US10347
شرح مختصر (درباره):
EDUCATION: - High school certificate in Physics and Mathematics with honors. - BSc degree in Applied Physics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. o Thesis title: Design and construction of an oscillator and amplifier of N2 –laser. - MSc degree in Applied Physics with honors, Tehran University, Tehran, Iran. o Thesis title: Design and construction of fiber-to-fiber optical sensors with intensity modulation, Sharif University of Technology, Iran. - PhD degree in Material Science, Linköping University, Linköping, Sweden. o Thesis title: Optical characterization of dilute nitride semiconductors and related quantum structures, Material Science Division, Department of Physics and Measurement Technology, Linköping University, Sweden
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jun-11)
1234

Citations

17

h-index

35

i10-index

0

Co-authors

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

دانشجويان جديد الورود (1398/12/9)

مقدم دانشجويان جديد الورود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای را گرامي مي داريم.

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 95
مجتبی محمودزاده پیروحشی (1402)، " مطالعه نظری خواص الکترونی و اپتیکی پروسکایتهای دوگانه 6InMX2Cs"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، ناصرشاطهماسبی [استاد/ اساتید مشاور]
مهرناز بی‌طرف (1402)، "بررسی خواص فیزیکی نانو کامپوزیت‌های BaTiO3-AFe2O4 "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]،
اعظم شریف زاده (1400)، "رشد و مشخصه یابی نانو ساختارهای اکسید نیکل برای کاربرد در حسگرگازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]،
مائده سعیدی (1400)، "سنتزومشخصه یابی نانوکامپوزیت ZnO/Fe2O3"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]،
وجیهه سادات بنی هاشمی (1399)، "رشد و مشخصه یابی چند فرویی های شش گوشی AFe_(12-x)B_xO_19"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید مشاور]
زهرا زال نژاد (1399)، "سنتز و مشخصه یابی نانو ساختارهای FeNi3"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]،
هانیه قرائی (1399)، "رشد و مشخصه یابی نانو ساختارهای BiFeO3 برای کاربردهای فتوولتائی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]،
محود توانا (1398)، "رشد و مشخصه یابی نانوکامپوزیت اکسید مس - گرافن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا فروغی (1398)، "سنتز و مشخصه‌یابی نانو ساختارهای CuZnS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، محمدحسین عامریون [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد کاظم صادقی (1397)، "بررسی اثر تابش های چشمه ی 192Ir بر تشکیل نانوساختارهای اکسید روی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مسلم سوهانی [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهره حبیبی (1397)، "مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی کادمیوم سولفید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا غلامی (1397)، "رشد و مشخصه یابی نانوکامپوزیت MgO/TiO2"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علیرضا جهان تیغ (1397)، "رشد و مشخصه یابی نانو ساختارهای Bi_2 S_3"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمانه علیزاده ذغالچالی (1397)، "بررسی خواص الکترونی و اپتیکی تلورید تنگستن (WTe2)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، حسین میلانی مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه نوروزی (1397)، "رشد و مشخصه یابی فروالکتریک BiCoO3"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی دربهشتی (1396)، "سنتز و مشخصه یابی فروالکتریک BiFeO3"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
میترا سهرابی (1396)، "رشد و مشخصه یابی نانوساختارهایZnTe"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه فردوست شاهی (1396)، "رشد و مشخصه یابی نانو ساختار NiMn2O4"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
معصومه غلامی (1394)، "بررسی خواص الکترونی و اپتیکی سلنید روی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهیا زارع طیلان (1394)، "بررسی خواص الکترونی و اپتیکی سریم اکساید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیرا ولی محمّدی (1393)، "رشد و مشخصه یابی لایه‌های نازک CdZnO"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه ربیعی (1392)، "سنتز نانو ساختارهای فریت جهت حسگر گازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بیتا دلیری (1392)، "رشد و مشخصه یابی لایه های نازک سلنیدروی (ZnSe) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مژگان اسکندری تربقان (1392)، "رشد و مشخصه یابی لایه های نازک سولفید روی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی نباتیان (1391)، "مطالعه نظری خواص فیزیکی نیمرسانای ZnO"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا رضایی (1391)، "مطالعه تئوری خواص مغناطیسی نیمرسانای ZnS:TM "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا عامری (1390)، " مشخصه یابی لایه های نانوساختار اکسیدروی رشد داده شده به روش سل- ژل "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمود زاهدي (1390)، "رشد و مشخصه یابی لایه های نازک اکسید کادمیوم ایندیوم "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بنت الهدی حمیدی (1390)، " رشد و مشخصه یابی لایه های نازک CuAlO2"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا هداوند (1390)، "رشد و مطالعه خواص SnO2 آلایش یافته با عناصر واسطه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسن آریانی محمدیه (1390)، "مطالعه تئوری سیستم NdMnO3 "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
روح الله حفیظی (1389)، "رشد و مشخصه یابی لایه های آلیاژی Cu-Co "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، اسماعیل عبدلی نشلجی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدیه مصاحبه (1389)، "مشخصه یابی لایه های نازک CdO رشد داده شده به روش سل-ژل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجید باقرزاده (1389)، "رشد و مشخصه یابی لایه های Ni و Ni-Co-Cu"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، اسماعیل عبدلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رضا رنجبر دیزج (1389)، "تاثیر زیرلایه و ضخامت آن روی خواص لایه‎های نازک کبالت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیرا حسینی (1387)، "بررسی خواص مغناطیسی SiC:Mn"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ملیحه خاکشور (1387)، "بررسی زمان وقوع زمینلرزههای ایران و پیرامون در شبانه روز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر حافظی مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نفیسه بیاری (1387)، "بررسی خواص ترابرد در لایه های نازک منگنایت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
صدیقه جلیلیان مشهود (1387)، "خواص ترابرد در منگنایت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نسرین صالحی (1386)، "اثر فوتوولتایی در سلول های خورشیدی با سیلیکون متخلخل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین عشقی [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهروشهای آنالیز نانو ساختارها (کلاس 40)الکترومغناطیس 1 کلاس 26مطالعه و امور پژوهشی
یک‌شنبهمطالعه و امور پژوهشیانجام امور هم مربوط به هم اندیشی استاداننماز - نهارالکترومغناطیس۱ کلاس 26 مطالعه و امور پژوهشی- مراجعات دانشجویی
دوشنبهروشهای آنالیز نانو ساختارها (کلاس 40)جلسات دانشکده/ مراجعات دانشجویی (در صورت نداشتن جلسه) نماز - نهارمطالعه و امور پژوهشی- مراجعات دانشجوییمطالعه و امور پژوهشی- مراجعات دانشجویی
سه‌شنبهجلسات دانشگاه / مراجعات دانشجویی (در صورت نداشتن جلسه) نماز - نهارالکترومغناطیس۱ کلاس 26 آز اپتیکآز اپتیک
چهارشنبهمطالعه و امور پژوهشیانجام امور هم مربوط به هم اندیشی استاداننماز - نهارمراجعات دانشجویی
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام

لطفا براي راهنمايي حضورا به دفتر اينجانب (يا ساير همكاران بنده) در دانشكده فيزيك مراجعه فرماييد.
پاسخ: با سلام

براي رفع اين مشكل لطفا در اسرع وقت به مدير محترم گروه جناب آقاي دكتر مومني مراجعه فرماييد. موفق باشيد.
پاسخ: با سلام

برنامه ريزي كلاسها در اختيار دانشكده مي باشد لذا براي رفع اين مشكل در اسرع وقت به مديران محترم گروه ها و يا رئيس محترم دانشكده مراجعه فرماييد.
پاسخ: با سلام مجددبا توجه به آيين نامه آموزشي موجود امكان تطبيق واحد دروس گذرانده شده در رشته گرايش قبلي وجود دارد(با موافقت دانشكده مقصد و با توجه به نمرات اين دروس) كه انهم بايستي حضورا مراجعه نماييد تا دروس گذرانده شده ملاحظه شوند(از جمله اين دروس مي توان به دروس رياضيات عمومي 1 و 2 و همچنين فيزيك پايه 1 و 2 ؛ مباني كامپيوتر و برنامه نويسي و دروس عمومي اشاره نمود) موفق باشيد.
پاسخ: با سلام

متاسفانه پاسخ به اين سئوال به اين شكل براي اينجانب مقدور نمي باشد و اگر مي توانستيد به دفتر اينجانب در دانشكده مراجعه نماييد تا از نزديك با هم گپ و گفتگويي داشته باشيم شايد مي توانستم به شما در تصميم گيري كمك نمايم. در هر صورت براي شما آرزوي موفقيت مي نمايم.
پاسخ: با سلام

لطفا برای راهنمایی به طور حضوری به دفتر اینجانب واقع در دانشکده و یا دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه فرمایید. موفق باشید.
پاسخ: با سلام

در کلاس راجع به این موضوع صحبت شده است. موفق باشید.
پاسخ: با سلام

انشاءالله با تامین کادر هیات علمی مورد نیاز این خواسته محقق خواهد شد.
پاسخ: سلام

در زمینه مکانیک تحلیلی کتب زیادی به رشته تحریر در آمده اس . پیشنهاد من استفاده از کتب مکانیک تحلیلی سایمون ، مکانیک تحلیلی ماریون و آریا می باشد.
موفق باشید.
پاسخ: با سلام

لطفا برای راهنمایی بهتر حضورا به دفتر اینجانب در دانشکده فیزیک یا دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه واقع در ساختمان مرکزی مراجعه فرمایید. موفق باشید.
پاسخ: با سلام
ایشان به شهر زنجان نقل مکان نموده اند و هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان می باشند.
پاسخ: با سلام

لطفا از طریق دفتر دانشکده پیگیری نمایید. موفق باشید.
پاسخ: سلام

با عرض پوزش فراوان از اینکه نتوانستم در موعد مناسب جواب شما را بدهم. لطفا اگر هنوز وقت می باشد برای دریافت پاسخ خود به دفتر اینجانب در دانشکده و یا دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه فرمایید. باز هم از تاخیر پیش آمده در پاسخ پوزش می طلبم.
موفق باشید
پاسخ: سلام
من نیز از زحمات بی دریغ همگی شما در برپایی نمایشگاه جالب فیزیک و نجوم و جشن خوبتان به مناسبت چاپ بیستمین شماره نشریه وزین کوارک بسیار سپاسگزارم و برای همگی شما آرزوی بهترین ها را دارم. موفق باشید.
پاسخ: سلام

در ترم گذشته مطابق دستورالعمل شورای محترم آموزشی دانشگاه نمرات حد اکثر تا 19/11/89 توسط همکاران محترم اعلام شد ه است و دانشجویان عزیز 48 ساعت برای تقاضای اعتراض و تجدید نظر فرصت داشته اند و پس از بررسی این درخواست ها نمرات قفل شده است. امیدوارم در ترم جاری با تلاش و همت مضاعف جبران کاستی های پیش آمده را بنمایید. موفق و موید باشید.
پاسخ: سلام

متاسفانه آقای دکتر سرکرده ای به علت فوت مادر بزرگوارشان و شرکت در مراسم تدفین ایشان امروز شاهرود نیستند، لیکن شما میتوانید از طریق سیستم گلستان درخواست خود را به ایشان ارائه نمایید. ایشان قطعا رسیدگی مینمایند. موفق باشید.
پاسخ: سلام

امیدوارم با سعی و تلاش مضاعف جبران کاستی ها را بنمایید و همواره جزء اولین ها باشید انشاء الله.
پاسخ: با سلام

بسیار خوشحالم که مشکل شما حل شد. ما همه متعلق به خانواده فیزیک هستیم و آرزومندیم که در این خانواده تمامی مشکلات به خوبی و خوشی حل شود و همواره صفا و صمیمیت در این جمع حاکم باشد.
موفق و موید باشید.
پاسخ: سلام

جلسات آز اپتیک بعد از حذف و اضافه تشکیل خواهد شد.
پاسخ: سلام

متاسفانه فاصله بین اتمام امتحانات با شروع نیمسال دوم و همچنین ثبت نام این نیمسال کم است و همین باعث بروز این قبیل مشکلات می شود که ما را نیز برای برنامه ریزی دروس دچار مشکل می سازد. انشا ء الله از سال آینده اگر شروع نیمسال اول قدری زودتر از سال گذشته شود این مشکل بر طرف خواهد شد.
یا حق
پاسخ: سلام

لطفا حضورا به دفتر اینجانب مراجعه فرمایید تا با هم برنامه درسی شما را چک کنیم و راه حلی برای این مو ضوع بیابیم.
پاسخ: سلام

انشاء الله روز دوشنبه این هفته(18/11/89)اعلام خواهد شد.
پاسخ: سلام

لطفا به مدیر گروه مراجعه نموده و این موضوع را به اطلاع ایشان برسانید. حتما در صورت امکان مساعدت خواهند نمود.
پاسخ: سلام

به محض آماده شدن نمرات اعلام خواهم کرد و قطعا تا قبل از 19/11/89 خواهد بود انشاء الله.
پاسخ: سلام
با هماهنگی انجام شده با مدیر محترم گروه این درس ارائه گردید: روزهای شنبه 18-20 و دوشنبه 18-20 . البته اگر تعداد متقاضیان این درس به حد نصاب نرسد (حد اقل 15 نفر) در زمان حذف و اضافه حذف خواهد گردید. لذا در اسرع وقت به دوستان خود که تمایل به اخذ این درس را دارند اطلاع دهید.
پاسخ: سلام

مطابق تقویم آموزشی دانشگاه شروع کلاس های درسی از 31/6/89 می باشد. برای دریافت برنامه درسی خود به آموزش دانشکده سرکار خانم عرب مراجعه فرمایید. موفق باشید.
پاسخ: سلام
ادامه الکترو 1 خواهد بود با عبور سریعتر از فصل های 8و9 انشاء الله.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
البته که می توانید.
موفق باشید
پاسخ: !Hi
Sonoluminescence is a mysterious phenomenon caused when ultrasound waves(intense high frequency sound waves) excite a liquid, creating tiny bubbles which emit light when they collapse. The effect is magnified when the bubbles contain a noble gas. The mechanism is not completely understood, but very high pressures and temperatures are thought to be produced at the centre of the collapsing bubbles.Good luck.
پاسخ: سلام
امسال در دانشگاه صنعتی شاهرود ترم تابستانی برگزار نمی شود. میتوانید جهت اطلاع در این خصوص به سایت دانشگاه های دیگر مراجعه کنید. موفق باشید.
پاسخ: سلام
در کتابخانه دانشگاه چند عنوان محدود کتاب در این زمینه وجود دارد. لطفا به کتابخانه مراجعه وبا توجه به سطح اطلاعات خود کتاب مناسب را در صورت امکان انتخاب نمایید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید حضورا به دفتر اینجانب مراجعه فرمایید.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
لطفا برای در یافت پاسخ خود به آموزش دانشکده سرکار خانم عرب یا استاد راهنمای خود مراجعه فرمایید.
پاسخ: سلام
از نظر دانشکده منعی نیست لیکن بایستی از نظر مقررات آموزشی دانشگاه نیز بلا مانع باشد. موفق باشید.
پاسخ: !Hi!: Solid state physics (study of rigid matter, or solids, through methods such as quantum mechanics, crystallography, electromagnetism and metallurgy) is the largest branch of condensed matter physics (the field of physics that deals with the macroscopic and microscopic physical properties of matter), so there is not really a difference, solid state just gets more specific, whereas condensed matter is a wide range of topics.Good luck
پاسخ: سلام

پاسخ به این سوال کمی مفصل است و نیاز به گفتگو دارد. لذا می توانید جهت راهنمایی حضورا به دفتر اینجانب یا سایر همکارانم در دانشکده فیزیک مراجعه فرمایید. موفق باشید.
پاسخ: سلام ، اسامی همکاران تمام وقت در لیست موجود است و نام اساتید تمام وقت جدید نیز در این لیست وارد خواهد شد. موفق باشید.
پاسخ: سلام
آز اپتیک در نیمسال دوم 88-89 نیز ارائه خواهد شد. بنابر این می توانید در نیمسال دوم این درس را اخذ نمایید. موفق باشید.
پاسخ: سلام
این درس ارائه شده است لطفا به آموزش دانشکده (سرکار خانم عرب) مراجعه کنید. موفق باشید.
پاسخ: سلام
لطفا برای دریافت پاسخ دقیق به سوال خود با آموزش دانشکده سرکار خانم عرب تماس بگیرید. موفق باشید.
پاسخ: سلام- انشاء الله بزودي نمره كل (شامل نمره پايان ترم؛ ميان ترم و حل تمرين) را اعلان خواهم كرد. در پناه حق موفق باشيد.
پاسخ: سلام احساس شما از اين مشكل قابل درك است ؛ علي رغم اينكه ميدانم همكاران محترم اين مسئله را مد نظر قرار ميدهند ليكن نوعا حجم زياد سرفصل باعث بروز اين مشكل مي شود. علي ايحال اين نظر را انشاءالله در جلسه شوراي آموزشي دانشكده مطرح خواهم كرد. موفق باشيد.
پاسخ: سلام-براي در يافت جواب لطفا به صورت حضوري به بنده مراجعه فرماييد. موفق باشيد.
پاسخ: با سلام- از نظر بنده اشكالي ندارد و ميتوانيد به عنوان مستمع آزاد در كلاسها شركت كنيد . البته قبلا براي تردد در دانشگاه بايستي با حراست دانشگاه هماهنگ كرده و اجازه تردد در دانشگاه را بگيريد. موفق باشيد.
پاسخ: سلام همانطور كه در پاسخهاي قبلي اشاره كردم تصميم گيري در خصوص واحدها ي ارائه شده و اساتيد مربوطه در هر ترم در شوراي اموزشي دانشكده و با توافق و توجه به تخصص و علا قه مندي همكاران به ارائه دروس و تكرار آن صورت مي پذيرد. بنابراين با پتانسيل موجود دانشكده يك درس ممكن است در ترمهاي مختلف توسط اساتيد مختلف ارائه گردد. قطعا علاقه مندي دانشجويان در تعقيب و اجراي منويات مدرس در بهبود كيفيت و كميت آن درس بسيار حائز اهميت خواهد بود. موفق باشيد.