پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مریم قربانی [پدیدآور اصلی]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]، محمد ابراهیم قاضی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق تجربی ابتدا نانوذرات اکسید قلع خالص و آلاییده با بورون به روش سل- ژل تهیه شدند و سپس خواص ساختاری آن‌ها و همچنین کارایی حسگرهای گازی ساخته شده بر پایه این نانوذرات در حضور گازهای اتانول و متانول مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی خواص ساختاری نمونه‌ها از اندازه‌گیری‌های پراش پرتو ایکس (XRD)، تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی اثر میدانی (FESEM) استفاده شد. طیف‌ XRD نمونه‌های خالص وآلاییده، تشکیل ساختار روتایل چهارگوشی اکسید قلع را تایید نمود. نتایج حاصل از بررسی این طیف‌ها نشان دادند اندازه بلورک‌ها در نمونه‌های آلاییده در مقایسه با نمونه خالص کاهش یافته است. اندازه بلورک‌ها در محدوده nm 13-7 بدست آمد. همچنین تصاویر FESEM نمونه ها تشکیل ساختاری شامل دانه هایی در ابعاد نانو و سطحی با تخلخل قابل توجه بود. نتایج بررسی عملکرد حسگری نمونه‌ها نشان داد که حساسیت حسگر در حضور غلظت‌های مختلف گاز، برای نمونه آلاییده با %wt 2 بورون از بیشترین مقدار برخوردار است. میزان حساسیت این نمونه در حضور ppm 2000 اتانول و متانول به ترتیب %95 و %86 بود. دمای کار بهینه برای این نمونه در حضور گازهای اتانول و متانول نیز به ترتیب حدود °C190 و °C250 بدست آمد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسید قلع #اکسید قلع آلاییده #بورون #نانوذرات اکسید قلع #سل ژل #حسگر گازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)