پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
جمال شیخ جامی [پدیدآور اصلی]، کیومرث سیف پناهی شعبانی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش، فرآیند سرندکردن مواد دانه‏ ای توسط سرند سه صفحه ‏ای ارتعاشی با روش اجزای‏ گسسته شبیه ‏سازی شده است. قوانین برخورد و نیروهای بین ذره‏ ای ارائه و برای مدل‏سازی نیروی بین ذرات و مرزها، از قانون هرتز-مندلین استفاده ‏شده است. ذرات سرند شده کروی شکل در نظر گرفته شده و روزنه‏ سرند، مربعی و مستطیلی هستند. طی شبیه‏ سازی، معادلات دیفرانسیل حاکم بر حرکت ذرات کروی بصورت عددی حل شده و رفتار آنها پیش‏ بینی می‎شود. نرم‏ افزار استفاده ‏شده به صورت متن ‏باز تحت سیستم عامل لینوکس بوده، ابعاد هندسی سرند سه صفحه ‏ای و پارامترهای فیزیکی خوراک تعیین شدند. بعد از انجام 96 شبیه‏ سازی، اثر پارامترهای مختلفی از جمله دامنه ارتعاش، زاویه پنل‏ های سرند، خوراک ورودی سرند و شکل روزنه‏ ها بر بازده سرند مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مربوطه گزارش شده‏ اند. بازده سرند با شکل روزنه مربعی و مستطیلی در دامنه و فرکانس‏های مختلف با هم مقایسه و نتایج به دست آمده با تست‏های آزمایشگاهی مورد مقایسه کمی و کیفی قرار گرفته و اختلاف نتایج کمتر از 5 درصد بودند. در دامنه ارتعاش پایین و فرکانس ارتعاش بالا، سرند با شکل روزنه مربعی بازدهی بهتری نسبت به سرند با شکل روزنه مستطیلی داشته ولی با افزایش دامنه ارتعاش، بازدهی سرند با شکل روزنه مستطیلی تا 10 درصد بیشتر از سرند با شکل روزنه مربعی می‏شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش اجزای‏ گسسته #زاویه‏ پنل سرند #شکل روزنه ی سرند #کارایی ‏سرند
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)