پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محسن اولادی عباس آبادی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، عباس آقاجانی بزازی [استاد مشاور]
چکیده: پیش‌بینی عملکرد TBM قسمت بااهمیت هر پروژه با TBM است. این به خاطر نیاز کلی برای ارزیابی هزینه و برنامه زمان‌بندی در هر مرحله از طراحی پروژه تونل و توسعه اطلاعات لازم برای مقایسه قابل‌اعتماد بین انواع روش‌های حفر تونل است. درگذشته برای پیش‌بینی راندمان و عملکرد ماشین حفاری تونل مدل‌های فراوانی توسعه داده‌شده‌اند و در بیشتر این مدل‌ها به‌سرعت نفوذ و در برخی به‌سرعت پیشروی نیز اشاره‌شده است عدم وجود تنها یک روش واحد برای مدل کردن عملکرد TBM در پروژه‌ها بدیهی می‌باشد که برای این پیش‌بینی روش‌های متفاوتی بر اساس شرایط زمین و پارامترهای مربوط به دستگاه تعیین می‌شود. پروژه انتقال آب کانی سیب از دو قطعه تونل انتقال آب تشکیل‌شده است که قطعه ۲ تونل گلاس به طول حدود 20660 متر از بخش میانی تونل گلاس در محدوده ارتفاعات جنوب روستای خورنج در متراژ 15000 متر شروع و تا دهانه خروجی تونل ادامه می‌یابد. هدف حفاری تونل گلاس انتقال بخشی از آب رودخانه لاوین که سرشاخه اصلی رود گلاس می‌باشد به سمت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و دشت نقده است. این تونل به روش مکانیزه با دستگاه تمام مقطع حفار (TBM)، حفاری خواهد شد. در این پژوهش از شرایط زمین مقاومت فشاری تک‌محوره (UCS) و از پارامترهای ماشین تراست (Thrust)، چرخش کله حفار (rpm)، گشتاور (Torgue)و توان (Power) در نظر گرفته‌شده است. هدف از انجام این پژوهش پیش‌بینی نرخ نفوذ دستگاه حفار TBM در پروژه انتقال آب کانی سیب می‌باشد که برای این منظور رگرسیون خطی، رگرسیون غیرخطی و مدل‌سازی استنتاج عصبی_فازی بکار گرفته‌شده است که درنتیجه پنج رابطه خطی، یک رابطه غیرخطی و یک مدل استنتاج فازی_عصبی داریم که از میان این روابط و مدل، بهترین رابطه در نظر گرفته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماشین حفار تمام مقطع #پیش بینی #تونل #نرخ نفوذ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)