پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فرشاد انصاری [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، سجاد نگهبان[استاد راهنما]، احسان لرکی [استاد مشاور]
چکیده: استفاده از نگارهای چاه‎پیمایی در مطالعه مخازن هیدروکربنی توسعه چشمگیری یافته است. استفاده از نگارهای الکتریکی به شناخت بهتر مخزن از لحاظ تفکیک تخلخل و تعیین رخساره‏های الکتریکی زون مخزن کمک می‎کنند. استفاده از نگار انحراف سرعت براساس نگارهای نوترون و صوتی برای تعیین نوع تخلخل استفاده می‎شود. روش خوشه‌سازی گراف پایه با توان تفکیک چندگانه(MRGC) به جهت ویژگی‌های منحصر به فرد آن، مانند عدم نیاز به آگاهی از تعداد خوشه‌ها و پارامتر‌های اولیه جهت خوشه‌بندی، یکی از روش‌های رایج در جهت تعیین رخساره‎های الکتریکی به حساب می‌آید. بنابر اهمیت بالای سازند سروک که یکی از سازندهای مهم مخزنی در جنوب غرب ایران است لازم است تا تحقیق جامعی بر روی تعیین رخساره‌های الکتریکی و بررسی کیفیت تخلخل آن انجام شود. سازند سروک بخشی از گروه بنگستان است که متشکل از سنگ های آهکی دریایی کم عمق می‌باشد. در این پژوهش، خواص پتروفیزیکی اعم از حجم شیل، میزان تخلخل، درصد اشباع از آب، لیتولوژی، نوع تخلخل و انواع رخساره های الکتریکی با استفاده از نگارهای چاه‌پیمایی در نرم‏‎افزار Geolog تخمین زده شد. تحلیل لیتولوژی سازند با استفاده از نمودارهای متقاطع نوترون- چگالی، نوترون- صوتی و صوتی- چگالی در چاه مورد مطالعه نشان داد که لیتولوژی عمدتاَ از نوع سنگ آهک و ماسه‎سنگ است. همچنین لایه‎های شیل به طور یکنواخت و در بعضی نقاط به صورت نفوذی در لیتولوژی حضور دارد. علاوه بر این، بر اساس نمودارهای متقاطع نوترون- چگالی، نوترون- صوتی و صوتی- چگالی، میزان تخلخل کلی در سازند مورد مطالعه در بازه 2 تا 15 درصد تخمین زده شد. همچنین، تحلیل نتایج نشان داد که، درصد اشباع از آب سازند مورد مطالعه با استفاده از رابطه آرچی دارای بازه تغییرات 0 تا 100 درصد است که اشباع 100 درصد به صورت نقطه‎ای در نقاطی که شیل به طور نفوذی وجود دارد، رخ داده است. متوسط اشباع از آب در سازند 15 درصد تخمین زده شد. تحلیل نتایج حاصل از نمودار نگار انحراف سرعت نشان داد که نوع تخلخل به طور عمده از نوع قالبی و درون فسیلی است. با توجه به این که عمده لیتولوژی از نوع کربناته است، انتظار حضور فسیل در آن بسیار زیاد است. همچنین، در بعضی نقاط، تخلخل درون دانه‌ای نیز به چشم می‌خورد. رخساره‎های الکتریکی با استفاده از ترکیب نگارهای چگالی، نوترون، صوتی و پرتو گاما با استفاده از روش خوشه بندی MRGC تخمین زده شد. نتایج نشان داد که 5 رخساره الکتریکی در چاه مورد مطالعه وجود دارد که در این میان رخساره های شماره 5 و 4 بهترین کیفیت مخزنی را از لحاظ تخلخل و حجم شیل دارند و رخساره‎های 1و2 بدترین کیفیت مخزنی را دارا می باشند. بنابراین، از رخساره 5 به سمت رخساره 1 کیفیت مخزنی کاهش می‎یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زون‌بندی #رخساره‌ی الکتریکی #سازند سروک #روش خوشه بندی گراف پایه با توان تفکیک چندگانه (MRGC)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)