پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
هادی محمدی پیرنیا [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]
چکیده: روش رادار نفوذی به زمین (GPR) یک روش الکترومغناطیسی باقدرت تفکیک بالاست که برای بررسی ساختار‌های زیرسطحی کم‌عمق ازجمله گسلش، چینه‌شناسی رسوبات، آشکارسازی حفرات، بررسی شکستگی‌ها در سنگ‌های تزیینی، آشکارسازی اجسام مدفون در باستان‌شناسی و ... به‌کاربرده می‌شود. بررسی سنگ‌ها با استفاده از روش GPR قطعاً یک روش جدید نیست، زیرا اولین مطالعات تاریخی به دهه هفتاد برمی‌گردد. بااین‌حال، تنها در دهه گذشته فعالیت‌های وسیع تحقیقاتی برای بررسی سنگ‌ها آغاز شده است. روش GPR یک روش تحقیق سریع و مناسب برای ارزیابی سنگ طبیعی است، اما ویژگی‌های زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی سنگ باید از قبل برای کمک به تفسیر نتایج بررسی‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی درزه و شکستگی‌های موجود در بلوک‌های سنگ تزیینی تراورتن با استفاده از روش GPR می‌باشد. در این پژوهش، پس از مطالعات اولیه ی زمین شناسی منطقه ی مورد نظر در معدن تراورتن محدوده‌ی چشمه علی، در شمال غربی شهر دامغان، برای بررسی شکستگی‌های موجود در بلوک‌های سنگ ساختمانی موردنظر با استفاده از روش GPR، تعداد 5 پروفیل با طول‌های متفاوت که 3 پروفیل آن بر روی بالای دیوار سینه کار که نیمرخ ان کاملا مشخص بود، برداشت صورت گرفت. و 2 پروفیل دیگر هم بر روی سطح سنگ ساختمانی فاقد سینه کار برداشت گردید. این برداشت‌ها با استفاده از دستگاه GSSI با آنتن فرستنده پوششی دارای فرکانس مرکزی 300 مگاهرتزی انجام شد. پس از برداشت داده‌های GPR، پردازش بر روی داده‌ها با استفاده از فیلترها و روش‌های مختلف پردازش بر روی داده‌های مذکور صورت گرفت. لازم به ذکر است که پردازش داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Reflexw انجام شده است. سپس تفسیر مقاطع GPR پردازش شده با استفاده از شواهد زمینی یا صحرایی و اطلاعات موجود دیگر انجام شد. نتایج پردازش و تفسیر داده‌ها حاکی از آن است که از روش GPR می‌توان برای تشخیص و شناسایی شکستگی‌ها و حفرات موجود در سنگ و ویژگی‌های آن مانند جهت و شیب را در اعماق کم زیر سطحی استفاده کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#درزه و شکستگی #رادار نفود به زمین ( GPR) #معدن سنگ تزیینی تراورتن #چشمه علی #دامغان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)