پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مهتاب کیانی نژاد [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]
چکیده: نیاز روزافزون جامعه بشری به حفریات زیرزمینی متنوع اعم از تونل های حمل و نقل و تونل های معدنی ایجاب می کند که تکنیک های ساخت این فضاها همواره مورد توجه محققین مختلف قرار گیرد. بدین منظور در این مطالعه تونل سنگی دنباله لایه با نام تونل K12 از مجموعه معدنی زغال-سنگ طزره که تونل پیشروی لایه زغال است مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا اطلاعات زمین-شناسی و پارامترهای فنی استخراج برای شناخت محیط سنگی جمع آوری شد. برای انتخاب روش مناسب طراحی الگوی انفجار، روش های موجود مطالعه و بررسی شدند. روش ساروس که برای انفجار تونل های کوچک مقطع مناسب است انتخاب و اجرا شد که در نتیجه آن خرج ویژه به میزان 35% کاهش یافت، خردایش سنگ های حاصل از انفجار بهبود بخشیده شد، پرتاب سنگ و آسیب به سیستم نگهداری کاهش یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حفاری زیرزمینی #تونل های پیشروی #خردایش #روش ساروس #الگوهای انفجار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)