پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
نوید جعفرصالحی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: توسعه پایدار به معنای ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است و از سه اصل مهم محیط زیست، اجتماع و اقتصاد تشکیل شده است. این سه پارامتر با یکدیگر در ارتباط بوده و عدم تعادل در هر یک از آن ها موجب بر هم خوردن تعادل در سایر بخش ها خواهد شد. در حقیقت توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است. ارتباط متقابل بین معدن کاری و توسعه پایدار انجام یکی را مستلزم انجام دیگری می سازد. صنایع معدنی اثرات مثبت و منفی قابل توجهی را در محیط زیست، اجتماع و اقتصاد به دنبال دارند که بیانگر ارتباط معدن کاری و توسعه پایدار است. توسعه فناوری از طریق روش ها و ماشین آلات پیشرفته، استخدام و توسعه نیروی کار بسیار ماهر، مواد خام ضرور ی برای بسیاری از صنایع و ... نمونه هایی از اثرات مثبت و آلودگی و آسیب محیط زیست از طریق زهاب های اسیدی، سر و صدا، گرد و غبار، باطله ها، بیماری های اجتماعی، مهاجرت مردم و ... نمونه هایی از اثرات منفی معدن کاری محسوب می شوند. درنتیجه این عوامل سبب شده تا توسعه پایدار به عنوان یک نیاز برای حفاظت از سرمایه های طبیعی، انسانی و اجتماعی وارد بخش معدن کاری شود. در این مطالعه ابتدا به منظور ارزیابی آثار زیست-محیطی معدن زغال سنگ البرز مرکزی از ماتریس ارزیابی تاثیرات سریع استفاده شده است که معیارهای ارزیابی و مولفه های زیست محیطی ابعاد این ماتریس را تشکیل می دهند. برای تعیین تاثیر هر کدام از معیارهای ارزیابی از نظر کارشناسان خبره در معدن زغال سنگ البرز مرکزی استقاده شده است. سپس نتایج به دست آمده توسط توسعه پایدار مورد ارزیابی قرار گرفتند که براساس آن معدن مورد مطالعه دارای سطح ناپایدار می باشد. سپس بر اساس درصد آسیب مولفه های مختلف تمهیدات لازم پیش بینی و ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توسعه پایدار #ارزیابی آثار زیست محیطی #ماتریس ارزیابی تاثیرات سریع. معدن زغالسنگ البرزمرکزی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)