پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
عبدالله تیموری هزارجریبی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]
چکیده: خردشدگی مناسب، یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت یک عملیات انفجاری است. با ایجاد خردایش مناسب، از هزینه های یک معدن کاسته شده و هزینه های معدن به کمترین مقدار خود خواهد رسید. در نتیجه باید سایر عملیات استخراجی را برای رسیدن به خردشدگی مطلوب طراحی کرد.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدلهای پیش بینی #خردشدگی #انفجار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)