پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مسعود عبداللهی [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، جواد احمدی [استاد مشاور]
چکیده: سد بختیاری در استان لرستان، در فاصله 100 کیلومتری شهرستان خرم آباد بر روی رودخانه بختیاری واقع شده است. برای دسترسی دایم به تاج سد بختیاری، حفر تونلی حلزونی شکل، مورد مطالعه است. از این تونل در تراز های مختلف، تونل های دسترسی دیگری منشعب شده و به گالری-های تزریق مرتبط می گردند. با توجه به این که در زمان بهره برداری سد، نیز از این تونل استفاده خواهد شد و جز تاسیسات دایمی سد خواهد بود، برآورد صحیح سیستم نگهداری آن از اهمیت بالایی برخوردار است. با پیشروی تونل حلزونی، بخش هایی از تونل در مجاورت و یا بالای بخش حفر شده قبلی قرار می گیرند. بنابراین ضروری است بررسی دقیقی بر روی توزیع تنش ها و جابجایی ها در این گونه تونل ها به عمل آید. در این تحقیق پس از معرفی خصوصیات زمین شناسی و مکانیک سنگی منطقه پروژه و مشخصات تونل حلزونی، دو مقطع بحرانی در مسیر تونل شناسایی شده است. سپس با استفاده از روش عددی تفاضل محدود (نرم افزار FLAC3D) به مدل سازی و تحلیل پایداری این تونل پرداخته شده است. پس از آن، تحلیل پارامتری برای بررسی تاثیر پارامترها بر پایداری تونل و همچنین تحلیل حساسیت برای بررسی تاثیر مشخصات هندسی تونل بر پایداری آن انجام شده است. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحلیل های عددی، به طراحی سیستم نگهداری مناسب پرداخته شده است. به طور خلاصه، در قسمت های تقاطع تونل حلزونی و تونل های دسترسی، برای رفع مشکل ناپایداری، سیستم نگهداری ترکیبی، شاتکریت به همراه توری سیمی و پیچ سنگ، پیشنهاد شده است. همچنین به عنوان نتیجه از بررسی برهم کنش تونل ها، در بخش هایی از تونل که در گروه سنگی A قرار گرفته اند، برای جلوگیری از گسترش نشست در طبقات بالا، سیستم نگهداری شاتکریت به همراه توری سیمی، پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سد بختیاری #تونل حلزونی #FLAC3D #تحلیل پایداری #سیستم نگهداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)