پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
شریف براتی [پدیدآور اصلی]، احمد رمضان زاده[استاد راهنما]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد راهنما]، محمود نوروزی[استاد مشاور]
چکیده: کاهش میزان غلظت گاز دی‌اکسید‌کربن در اتمسفر یکی از دغدغه‌های اصلی هر نوع سیستم متعادل کننده گازهای گلخانه‌ای می‌باشد. تا کنون طرح‌های زیادی جهت کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای دی‌اکسیدکربن در اتمسفر توسط محققان مختلف در سراسر دنیا ارائه شده است. ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن و تزریق آن در سنگ‌ها و فضاهای متخلخل در اعماق زمین از انتشار این گاز به جو جلوگیری می‌کند. فرایند صنعتی شامل جذب گاز دی‌اکسیدکربن، حمل و نقل و ذخیره‌سازی دی‌اکسید‌کربن اصطلاحاً CCS نامیده می‌شود. میدان‌های نفتی یکی از مهمترین مکان‌های ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن می‌باشند، دشت آبادان به دلیل دارا بودن میادین نفتی متعدد می‌تواند یکی از مکان‌های مناسب برای ذخیره‌سازی این گاز باشد. در این تحقیق تغییرات فشار مخزن هیدروکربوری بر اثر تزریق گاز دی‌اکسید کربن و ظرفیت ذخیره‌سازی مخزن مورد مطالعه قرار گرفته است و تاثیر تزریق گاز بر یگپارچگی مخزن بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد در فشارهای تزریق متداول، تغییری در یگپارچگی پوش‌سنگ ایجاد نمی‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تزریق و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن #مخازن هیدروکربوری #یکپارچگی پوش‌سنگ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)