پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
رامتین رضایی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رامین رفیعی[استاد راهنما]، رضا کاکائی[استاد مشاور]
چکیده: عدم عملکرد سیستم‌ها، منجر به اختلال در سطوح مختلفی شده و به‌عنوان تهدیدی برای جامعه تلقی می‏شود؛ و کاربران توقع دارند که سیستم‏ها، ایمن و قابل‌اطمینان باشد. تجهیزات حفاری مهم‌ترین مقیاس عملیاتی در معادن روباز بوده که خرابی کل و یا بخشی از آن، باعث به حداقل رسیدن تولید و سودآوری معدن می‏شود. به‌منظور افزایش عملکرد مطلوب دستگاه‏های حفاری و جلوگیری از توقف‏های ناخواسته در معدن، کنترل آماری و اطلاع از شرایط و نحوه کار دستگاه‌ها یکی از راه‌حل‌های عملی به‌حساب می‏آید. تحلیل و ارزیابی قابلیت اطمینان یکی از راهکار‏های توانمند برای عملکرد مناسب دستگاه‏ها در یک زمان مشخص و پیش‏بینی خرابی‏ها در دستگاه‏ها است. با استفاده از این روش می‏توان احتمال عملکرد دستگاه‏ها و عدم خرابی‏ها را در یک بازه زمانی مشخص تخمین زد. در این تحقیق، پس از ارائه مفاهیم احتمال، تعاریف و مدل سازی قابلیت اطمینان در فصل دوم، به معرفی دستگاه حفاری و معدن مورد مطالعه پرداخته شده است. در فصل چهارم این تحقیق زیرسیستم-های عملیاتی دستگاه حفاری و مدل سازی قابلیت اطمینان زیرسیستم هیدرولیک، حفاری و دستگاه حفاری معدن شماره 5 گل گهرسیرجان و قابلیت دسترسی دستگاه حفاری و زیرسیستم ها ارائه گردیده است. در فصل پنجم تحقیق به ارائه برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برای دستگاه حفاری و زیرسیستم های هیدرولیک و حفاری، با تأکید بر حفظ عملکرد دستگاه حفاری و هریک از زیرسیستم ها پرداخته شده است. قابلیت اطمینان دستگاه حفاری و زیرسیستم ها تا 98% با ارائه برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه بهبود خواهد یافت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قابلیت اطمینان #مدل‏سازی قابلیت اطمینان #ماشین حفاری #برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه #معدن گل‏گهر سیرجان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)