پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
یاسر عابدی ساروکلائی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، احسان لر کی [استاد مشاور]
چکیده: چکیده مهندسان حفاری برای بهینه سازی تصمیمات حفاری مانند طراحی مسیر و موقعیت چاه ها، به نحوی که از خطراتی مانند انفجار و گیرکردن لوله جلوگیری شود؛ نیاز به اطلاعات کمی از زون های پرفشار در زیرسطح دارند. فشار منفذی یا فشار سیال درون حفرات سنگ، از کمیت های مهم در بحث اکتشاف و حفاری منابع هیدروکربنی می باشد. در حفاری چاه های نفت و گاز در بسیاری از نقاط دنیا، وجود فشار منفذی بالا گزارش شده است. وجود فشار منفذی بالا باعث ایجاد مشکلات عدیده ای از جمله فوران چاه، ناپایدار بودن چاه، گیرکردن لوله حفاری و یا از دست دادن چرخش گل حفاری می شود. به همین علت به نظر می رسد تخمین عددی فشار منفذی، در سازندهای با فشار بالا، قبل از حفاری امری ضروری برای حفاری ایمن و اقتصادی می باشد. همچنین در زمینه اکتشاف می توان از مفهوم فشار منفذی در تحلیل و مطالعه مسیرهای مهاجرت هیدروکربن و همچنین در مطالعه کیفیت پوش سنگ استفاده کرد. در این مطالعه سعی شده تا ابتدا مفاهیم بنیادی مورد استفاده در تخمین فشار منفذی مورد بررسی قرار گیرد و سپس به بررسی روش های لرزه ای تخمین فشار منفذی که عمدتا با استفاده از تاثیر فشار بر مقدار سرعت لرزه ای می باشد پرداخته شود، به دلیل اینکه سرعت های بدست آمده از پردازش داده های لرزه ای معمولا به علت پایین بودن وضوح و فرض های زمین لایه ای و برون راند هذلولی از دقت کافی در تحلیل فشار برخوردار نیستند. بنابراین در میدان مورد مطالعه به بررسی فشار منفذی با استفاده از مقاومت صوتی پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از نگارهای صوتی و چگالی حاصل از چاه پیمایی و داده های لرزه ای سه بعدی، مقاومت صوتی را محاسبه کرده و سپس به تخمین فشار منفذی دست می یابیم. در نهایت نتایج حاصل اعتبار سنجی حاکی از مناسب بودن مدل فشار منفذی حاصل از این روش می باشد. به طور کلی در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی و دیگر داده‌های در دسترس و موجود در میدان مورد مطالعه، فشار منفذی تخمین زده شود. با توجه به این‌که مطالعات فشار در مخازن کربناته دنیا بسیار اندک می‌باشد، با این حال نتایج به دست آمده از این مطالعه تا حد قابل قبولی رضایت بخش می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: فشارمنفذی- مقاومت صوتی - فشار روباره- وارون سازی- فشار هیدرواستاتیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)