پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمد رضا فایز کهنعلی [پدیدآور اصلی]، کیومرث سیف پناهی شعبانی[استاد راهنما]
چکیده: با گسترش صنایع و پیشرفت تکنولوژی، کنترل و پاکسازی آلاینده های متعدد حاصل از فعالیت های صنعتی بشر، از خاک و هوا تا آب های سطحی، به الزامی انکار نشدنی تبدیل شده است. این آلودگی ها به دلیل اثرات سمی و جهش زا، تهدید بزرگی برای سلامت انسان وسایر موجودات زنده و ایمنی محیط زیست به شمار می-آیند. پلیمرهای طبیعی اصلاح شده، می‌توانند کارایی بالایی در این مهم داشته باشند. قالب های فلز - آلی (MOF) با ساختار منحصر به فردشان که دارای سطح ویژه بالا، تخلخل منظم و ساختار قابل تنظیم هستند، به عنوان انتخاب نوید بخش دیگری برای حذف این آلاینده ها در نظر گرفته می‌شوند. در این پژوهش، با بهره گیری از سنتز سبز و تعبیه قالب فلز - آلی ایمیدازولی زئولیتی -8 (ZIF-8)، بر پلی ساکارید طبیعی نشاسته، این پلیمر به نانوکامپوزیتی هیبریدی با کارایی بالا جهت حذف آلاینده آلی تبدیل شده است. ماده سنتز شده به عنوان جاذب برای حذف آلاینده رنگزای (مالاشیت گرین ) از محیط آبی مورد بررسی قرار گرفت. با وجود میزان حذف بسیار ناچیز نشاسته اولیه، کامپوزیت سنتز شده کارایی بسیار مطلوبی در حذف آلاینده رنگزای مالاشیت گرین نشان داد. به منظور تایید ویژگی‌های ساختاری و مشخصه یابی نانوکامپوزیت هیبریدی، آنالیزهای طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، پراش اشعهX (XRD)، طیف سنجی رامان (Raman)، اندازه گیری میزان جذب و واجذب ‌نیتروژن (BET)، تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیزعنصری (EDS) و (Mapping) انجام شد. پارامترهای موثر بر فرایند جذب از جمله: مقدار جاذب، غلظت اولیه محلول رنگزا، اثرpH محلول اولیه و زمان تماس موثردر فرایند جذب در دمای اتاق موردارزیابی قرار گرفت. برای درک بهتر و تفسیر داده های به دست آمده از سه مدل ایزوترمی لانگمویر، فروندلیش و تمپکین استفاده شد. سه مدل سینتیکی شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و مدل نفوذ درون ذره-ای جهت بررسی سینتیکی مکانیسم فرایند جذب استفاده شد. نهایتا حذف رنگزای کاتیونی مالاشیت گرین از ایزوترم لانگمویر (0.96= R2) و سینتیک مرتبه دوم (0.9997= R2) پیروی می‌کند. همچنین بیشترین ظرفیت جذب به دست آمده برای نانوکامپوزیت 833.3 میلی گرم برگرم بود. با توجه به ساختار رنگزا و کامپوزیت سنتز شده و اطلاعات بدست آمده، می‌توان مکانیسم حذف رنگزای مالاشیت گرین با نانوکاپوزیت حاصل را با انباشته π-π، فعل و انفعالات الکترواستاتیک و پیوند هیدروژنی بین مولکول های رنگزا و جاذب سنتز شده، مرتبط دانست.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه های کلیدی: پلی ساکارید نشاسته طبیعی ;قالب فلز - آلی ;(MOF) نانوجاذب کامپوزیتی; حذف آلاینده آلی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)