پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
منا رمضانی ازغندی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، ولی الله مشایخی[استاد مشاور]
چکیده: گسترش روز افزون مبدل‎‌های الکترونیک قدرت در جهت استفاده از شکل مناسب انرژی الکتریکی موجب شده که تمرکز بر بهبود عمل‌کرد تجهیزات از منظر کاهش تلفات و افزایش کارایی در جهت توسعه آن‌ها، جزو اهداف محققین قرار گیرد. به‌عبارتی ارتقای سرعت کلیدزنی در مبدل‌ها، موجب تداخلاتی که ناقض مباحث سازگاری الکترومغناطیسی است را فراهم آورده است. از طرفی قرار گرفتن نیمه‌هادی‌ها بر گرماگیرها به منظور پراکنده‌سازی گرما، خود نیز موجبات تشعشعات الکترومغناطیسی را به محیط اطراف ایجاد می‌نماید. لذا این بخش از گرماگیر به واسطه پذیرش نقش غیر عمد آنتنی به عنوان چالش اصلی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، به بررسی پارامتر پراکندگی در جهت وضعیت آنتنی گرماگیر در محیط شبیه‌سازی با کمک نرم‌افزار CST و بررسی شرایط، طی آزمایش در مرحله اندازه‌گیری اقدام به مطالعه این مهم صورت پذیرفت. مطالعات با هدف دستیابی به وضع مطلوبی که بتوان فرکانس رزنانس گرماگیر را به واسطه تغییر هندسه و مکان قرارگیری منابع بر روی این سازه فلزی تغییر نمود، طی پنچ گام صورت گرفته شد. مستند بر نتایج شبیه‌سازی و آزمایشگاهی حاصل از گام‌های مجزا این پژوهش، گرماگیری که از منظر مساحت وضعیت حرارتی مطلوب داشته، ضمن کاهش بازه آنتن‌دهی، شیفت فرکانس رزنانس را در سازه طراحی شده حاصل نمود. لذا مهندسین طراح با عنایت به این مهم می‌توانند انطباق بیشتر و بهتر مباحث سازگاری الکترومغناطیسی را با عمل‌کرد مطلوب تجهیز و افزایش طول عمر مفید آن‌ها در صنایع مختلف به صورت عملیاتی فراهم آورند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مبدل الکترونیک قدرت #نیمه‌هادی قدرت توسعه یافته #گرماگیر #آنتن #تداخل الکترومغناطیسی تشعشعی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)