پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سجاد باغبان شقا [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در این تحقیق، ما از یک رگولاتور خودتنظیم1 به عنوان یک کنترل‌کننده تطبیقی غیرمستقیم برای طراحی یک مبدل DC-DC افزاینده با گام بلند استفاده می‌کنیم. فرآیند تحت کنترل یک سیستم غیرخطی مرتبه چهارم است. روش طراحی ما بر اساس مدل متوسط حول یک نقطه کار انجام می شود. برای شناسایی سیستم، از روش حداقل مربعات خطی بازگشتی استفاده کرده‌ایم و در طراحی رگولاتور خودتنظیم، از روش طراحی کنترل بدون حذف صفر استفاده کرده ایم. عملکرد سیستم کنترل تحت تأثیر نویز، اغتشاش، و تغییرات بار و ولتاژ مرجع مورد بررسی قرار می-گیرد. در نهایت، با استفاده از یک جبران‌کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی2، نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که روش پیشنهادی بهبود قابل توجهی در کنترل دقیق و پایدار ولتاژ و جریان خروجی مبدل را ارائه می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: مبدل های الکترونیک قدرت #مبدل DC-DC افزاینده با گام بلند #رگولاتور خودتنطیم #شناسایی سیستم #حداقل مربعات خطی بازگشتی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)