پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
پوریا آسیائی [پدیدآور اصلی]، محسن قلعه نوئی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه روشی برای تشخیص میزان و موقعیت نشت با کمک مدل‌سازی خط انتقال ارائه می‌شود. برای مدل‌سازی خط انتقال از معادلات حاکم بر دینامیک سیستم، معادلات پیوستگی و تکانه با فرم معادلات مشتق جزئی استفاده می‌شود. برای حل این معادلات در ابتدا گسسته‌سازی به روش خطوط مشخصه انجام می‌شود. سپس با استفاده از مدل سیستم و معادلات فضای حالت، دو نشت در نقاط مشخصی از خط انتقال بصورت فرضی ایجاد شده و این نشت‌های فرضی به حالات سیستم اضافه می‌شود. در مرحله بعد با استفاده از رؤیت‌گرهای غیرخطی فیلترکالمن توسعه‌یافته و فیلترکالمن چندوجهی، متغیرهای حالت سیستم شامل میزان نشت تخمین زده می‌شود. این رویکرد توسط نرم‌افزار الگا شبیه‌سازی شده که مقایسه خطای تخمین نشت با خروجی نرم‌افزار الگا موفقیت روش‌های فوق را تأیید می‌نماید. همچنین این پایان‌نامه نشان می‌دهد که تخمین برآورد شده با روش فیلتر کالمن چندوجهی در مقایسه با فیلتر کالمن توسعه‌یافته، پراکندگی داده کمتر و دقت بیشتری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: خط انتقال #فیلترکالمن توسعه‌یافته #فیلترکالمن چند‌وجهی #نشت #تخمین #مدل‌سازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)