پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
امیررضا حاتمی کندری [پدیدآور اصلی]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]
چکیده: تقویت‌کننده توان یکی از مهم‌ترین اجزا در سیستم‌های مخابرات بی‌سیم است. در سیستم‌های مخابرات بی‌سیم امروزی جهت انتقال اطلاعات بیشتر، از سیستم‌هایی با چند حامل استفاده می‌شود. در این سیستم‌ها هرچند بازدهی طیفی افزایش می‌یابد، اما با واردشدن تقویت‌کننده توان به ناحیه غیرخطی خود باعث ایجاد اعوجاج‌های نامطلوب بر روی سیگنال ورودی می‌شود، در نتیجه به دلیل غیرخطی شدن تقویت‌کننده توان در حوزه فرکانس، طیف سیگنال خروجی در کانال های مجاور رشد پیدا می‌کند که این امر باعث تداخل سیگنال در کانال مجاور و در نتیجه ازبین‌رفتن اطلاعات می‌شود که این ویژگی توسط پارامتر نرخ توان کانال مجاور (ACPR) اندازه‌گیری می‌شود. از طرفی دیگر تقویت‌کننده توان پرمصرف‌ترین قسمت فرستنده است که طراحی آن با بازدهی بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما باتوجه ‌به اینکه در تقویت‌کننده توان رابطه معکوسی بین بازدهی و خطینگی وجود دارد در نتیجه تقویت‌کننده توان با بازدهی بالا، غیرخطی‌تر است؛ بنابراین برای داشتن بازدهی بالا و درعین‌حال خطینگی می‌توان تقویت‌کننده توان را با بازده بالا طراحی کرد و سپس با استفاده از روش خطی‌سازی خطینگی تقویت‌کننده توان را بالا برد، در نتیجه خطی‌سازی تقویت‌کننده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. باتوجه ‌به اینکه امروزه سعی بر آن است طراحی مدار به دلیل انعطاف بیشتر در حوزه دیجیتال پیاده‌سازی شود، لذا روش خطی‌سازی پیش اعوجاج دیجیتال (DPD) موردتوجه ویژه قرار گرفته است. هدف این پژوهش طراحی یک تقویت کننده توان با بازدهی بالا و خطینگی مناسب است. ابتدا به طراحی یک تقویت‌کننده توان کلاس AB در فرکانس GHz2 با پهنای باند MHz 200 در نرم‌افزار ADS خواهیم پرداخت، سپس با بهینه سازی ابعاد شبکه های تطبیق خروجی و ورودی تقویت کننده توان به بازدهی بالاتر از 57 درصد در پهنای باند ذکر شده، خواهیم رسید. در آخر روش خطی‌سازی مذکور توسط شبکه عصبی در نرم‌افزار متلب پیاده‌سازی شده و به تقویت‌کننده توان طراحی شده اعمال خواهد شد که dB 15 بهبود در ACPR را به همراه خواهد داشت.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تقویت‌کننده توان #پیش اعوجاج دیجیتال #شبکه عصبی #خطی‌سازی #اثرات حافظه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)