پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مهسا انتظاری [پدیدآور اصلی]، امیر حسن نیا خیبری [استاد راهنما]، ولی الله مشایخی[استاد مشاور]
چکیده: موتور القایی رایجترین موتور جریان متناوب در کاربردهای صنعتی است که جریان روتور از طریق القای الکترومغناطیسی از میدان مغناطیسی سیمپیچهای استاتور تامین میشود. طراحی ساده، عملکرد پایدار، ساختار مقاوم و ارزان، کارآمد بودن و هزینه تعمیرات و نگهداری اندک، از جمله برتریهای بنیادی موتور القایی خصوصا از نوع قفسسنجابی است و لذا این موتورها از جایگاه ویژه ای در صنعت برخوردارند. از طرفی در برخی از کاربردهای این موتورها میتوان به صنایع نظامی و تجهیزات و تاسیسات مخفی اشاره کرد. نشت میدان مغناطیسی در فضای اطراف موتورهای الکتریکی و ردیابی این میدان با حسگرها و ابزارهای ویژه، یکی از روشهای عمده شناسایی تجهیزات مخفی است. بنابراین دسترسی به روشی مناسب برای ارزیابی و تخمین نشت میدان‌های مغناطیسی اطراف موتور و نیز طراحی مناسب در جهت کاهش میدان نشتی رتور بسیار حائز اهمیت است. روش های المان محدود یکی از رایج‌ترین ابزارهای محاسبه و تحلیل میدان مغناطیسی در ماشینهای الکتریکی هستند. اما از آنجائیکه این روش ها مبتنی بر تقسیم فضای مساله به اجزای بسیار کوچک هستند، تحلیل میدان در فواصل بسیار دور از موتور مستلزم حل مساله با تعداد المانهای زیاد بوده و با مشکل حجم بالای محاسبات مواجه میشود. از سوی دیگر روشهای تحلیلی برای مدلسازی توزیع جریان نسبتا پیچیده در سیم‌پیچ‌ها‌ی ماشینهای الکتریکی، دقت کافی ندارند و بویژه برای محاسبه میدان در نقاط دور از موتور، خطای زیادی ایجاد میکنند. در این پایاننامه از یک روش جدید ترکیبی با استفاده از مدل اجزای محدود و قضیه هم‌ارزی برای محاسبه میدان مغناطیسی در فواصل بسیار دور از موتور استفاده شده است. این روش محدودیت زمان محاسبات روش اجزای محدود و مشکل تقریب زیاد در روش تحلیلی را ندارد و برای تمام انواع موتورهای الکتریکی قابل استفاده است. با استفاده از روش پیشنهادی، مولفه‌های مختلف میدان مغناطیسی در فواصل دور از یک موتور القایی رتور قفسی 1hp ، محاسبه شده و تاثیر پارامترهای مختلف طراحی بر میدان نشتی موتور بررسی می‌شود. با توجه به مطالعات انجام شده، سیم‌پیچ‌ها‌ی انتهایی استاتور بیشترین تاثیر را در میدان نشتی موتور دارند و لذا راهکاری برای مهار میدان این بخش از موتور مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از راهکارهای پیشنهادی در این پایان‌نامه، تا بیش از ده برابر می‌توان میدان نشتی موتور القایی مذکور را کاهش داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور القایی #نشت میدان مغناطیسی #تشخیص و ردیابی #قضیه هم‌ارزی #روش المان محدود
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)