پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محیا عطاری [پدیدآور اصلی]، جواد قالیبافان[استاد راهنما]
چکیده: ویژگی ذاتی آنتن‌های موج نشتی، چرخش پرتوی تابشی با استفاده از تغییر فرکانس می‌باشد. امروزه چرخش پرتوی آنتن‌ها در سیستم‌های جستجوگر راداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معمولا به علت محدودیت منابع، اغلب سیستم‌ها در فرکانس خاصی کار می‌کنند. بنابراین ممکن است چرخش فرکانسی پرتو کارایی چندانی نداشته باشد. اما اگر پرتو با اهرم دیگری غیر از فرکانس نظیر تحریک دیود ورکتور و یا تحریک مغناطیسی مواد فریتی و... کنترل شود، آنتن کارایی بیشتری پیدا خواهد کرد. در این پروژه ابتدا پرتوی یک آنتن موج نشتی را در یک فرکانس خاص به‌وسیله‌ی دیودهای ورکتور در محدوده‌ی زاویه‌ای 53- تا 39+ درجه هدایت کرده و روش کار را شرح می‌دهیم. لازم به ذکر است که برای هدایت پرتو در محدوده‌ی زوایای منفی نیاز به ساختارهای فرامواد داریم که در اینجا با استفاده از ساختارهای موجبری مجتمع شده در زیرلایه این امکان را فراهم آوردیم. نکته‌ی حائز اهمیت این است که با چرخش پرتو، در تمامی زوایا، بهره در سطح مطلوبی حفظ می‌شود. همچنین مقادیر دیود ورکتور طوری انتخاب می‌شوند که تلفات بازگشتی آنتن حداقل باشد. سپس در قسمت دوم، ساختار آنتن موج نشتی‌ای را معرفی می‌کنیم که علاوه بر قابلیت پویش پرتو، دارای قطبش میدان دایروی نیز باشد. به طوری که با چرخش پرتو، در بخش بزرگی از فضای پویش شده، قطبش موج همچنان دایروی باقی می‌ماند. چالش موجود در مسئله‌ی چرخش پرتو در فرکانس ثابت برای یک آنتن با قطبش دایروی این است که به علت تغییر ثابت فاز، قطبش موج حفظ نمی‌شود. در این پایان‌نامه، پرتوی آنتن به کمک یک پرش فرکانسی و با استفاده از دیود ورکتور از زاویه‌ی 21- تا 21+ درجه چرخیده که در محدوده‌ی 18- تا 21+ درجه، قطبش دایروی حفظ می‌شود. در این قسمت نیز، با چرخش پرتو، بدون نیاز به شبکه‌ی تطبیق، بهره در سطح مطلوبی حفظ شده است. همچنین سعی شده است تا حد امکان از کمترین تعداد دیود ورکتور استفاده شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنتن موج نشتی #چرخش پرتو #فرامواد #قطبش دایروی #موجبر مجتمع شده در زیرلایه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)