پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سوسن غلامی [پدیدآور اصلی]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: ثبت تصاویر، روشی برای یافتن نقاط متناظر بین دو تصویر یا چندتصویر از یک صحنه است که از زاویه دیدهای مختلف یا در زمان‌های متفاوت گرفته شده و یا با استفاده از سنسورهای متنوع اخذ گردیده است. منظور از ثبت دو تصویر انطباق نظیر به نظیر نقاط تصویر است. یکی از اهداف تطابق دو تصویر اخذ شده توسط سنسورهای مختلف، استفاده از اطلاعات همزمان این تصاویر است. به‌عنوان نمونه چنانچه امکان استفاده از سیستم موقعیت یاب (مثلاً GPS) وجود نداشته باشد، با استفاده از تصویر نوری موقعیت تصویر SAR را می‌توان در نقشه‌های جغرافیایی تشخیص داد. ویژگی‌های هندسی و مشخصه‌های رادیومتری متفاوت دو تصویر و همچنین وجود نویز قوی دانه ای در تصاویر راداری باعث می شود عملیات ثبت دو تصویر بسیار دشوار گردد. بدین منظور ابتدا تصاویر SAR حذف نویز می شوند و سپس خطوط مستقیم هر دو تصویر استخراج می گردند. برای استخراج خطوط ابتدا تصویر لبه یابی شده و بعد از آن با استفاده از تبدیل رادون خطوط بدست می آیند. خطوط بدست آمده به کمک این تبدیل بسیار دقیق تر از تبدیل هاف و LSD می باشد. سپس حول نقطه تلاقی هر دو خط، یک سلول ورونوی تعریف می گردد. این سلول، ناحیه ای از تصویر است که کمترین فاصله را تا نقطه مرکزی نسبت به سایر نقاط تلاقی دارد. با محاسبه فاصله هاسدورف سلول های ورونوی و روش بردارهای ویژه که بر مبنای فاصله اقلیدسی ویژگی های آن است، روشی برای تطابق دو تصویر پیشنهاد می کنیم. روش پیشنهادی توانسته است نقاط ویژگی استخراج شده از دو تصویر را به خوبی با یکدیگر تطبیق و در نتیجه ی آن دو تصویر را نسبت به هم ثبت کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ثبت تصاویر #تبدیل رادون #سلول ورونوی #تصویر رادار روزنه مصنوعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)