پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
بهزاد بیات [پدیدآور اصلی]، امیدرضا معروضی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، روش‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف توان در یک شبکه مخابراتی سلولی بررسی گردیده است. نتیجه این تحقیق این است که مصرف توان که از مهم‌ترین پارامترهای یک سیستم رادیویی است تا حد امکان کاهش یابد. ما درصدد ایجاد مصالحه‌ای بین مصرف توان و ناحیه تحت پوشش شبکه با توجه به بار ترافیکی موجود در شبکه هستیم. این مصالحه در تک‌تک سلول‌ها انجام می‌گیرد و توان مصرفی مجموع را کاهش می‌دهد. بهینه‌سازی بر اساس یک الگوریتم حلقه بسته صورت می‌گیرد که به‌طور پیوسته با رعایت شرط پوشش دهی در حد معینی، توان سلول‌های مختلف را کاهش داده و به جست جوی بهترین جواب نزدیک به بهینه می‌پردازد. در ادامه این تحقیق، به‌منظور آزمودن کارایی روش ارائه‌شده یک شبکه واقعی در نظر گرفته‌شده و یک سناریوی عملی برای آن پیاده‌سازی گردیده است. در این راستا، بهینه‌سازی انجام‌شده در دو فاز همزمان باهم اجرا می‌گردد. در فاز نخست با استفاده از الگویتم بهینه‌سازی ضرایب لاگرانژ حد پایینی برای توان‌های پایلوت شبکه به دست آورده و در فاز دوم با ترکیبی از بهینه‌سازی گرادیان و روش‌های فرا ابتکاری سعی دررسیدن به یک جواب امکان‌پذیر برای این مسئله‌داریم. در هر بار تکرار با حل یک معادله knapsack یک هدف را در نظر گرفته و با به روز رسانی ضرایب لاگرانژ، گام‌های حرکت به سمت هدف مشخص‌شده را تعیین می‌نماییم و این چرخه تا زمان رسیدن بهترین جواب امکان‌پذیر ادامه می‌دهیم. در انتها مشاهده می نماییم که روش پیشنهاد شده در حدود 76% صرفه جویی در مصرف توان را در مقایسه با روش تخصیص توان مرسوم به دست می آورد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه مخابراتی سلولی #پوشش دهی شبکه #ظرفیت شبکه #تقاضای بار ترافیکی #کنترل توان پایلوت #الگوریتم بهینه سازی آزاد سازی لاگرانژ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)