پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
علیرضا شعبانی [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]
چکیده: ماشین های القایی در دامنه وسیعی از کاربردها به عنوان یک وسیله تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی استفاده می شوند. هرگاه از مسائل کنترل ولتاژ و یا کیفیت توان صحبت می شود مباحثی مانند کندانسور سنکرون، بانک های خازنی، ادوات فکت و موارد مشابه مطرح می گردند. اما کاربرد جدید ماشین القایی به صورت تغذیه دو گانه در حالت ماشینی به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت توان امری نو است. ماشین القایی در حالت تغذیه دو گانه به عنوان یک کندانسور سنکرون سرعت متغیر بکار می رود که می تواند بر کنترل ولتاژ ترمینال بوسیله کنترل کردن توان راکتیو سلفی یا خازنی بکار رود. این کنترل در حالیکه استاتور به شبکه متصل می باشد بوسیله تنظیم ولتاز ورودی به روتور بدست می آید. ماشین های DFCIM همانند دیزل ژنراتورهای Stand-alone با سیستم ذخیره کننده انرژی چرخ گردان از انرژی مکانیکی ذخیره شده در روتور یا بار مکانیکی نیز برای پاسخ به اغتشاشات کمک می گیرند. ماشین القایی روتور سیم پیچی شده(WRIM) به صورت تغذیه دوگانه با سیستم ذخیره انرژی جنبشی در قطعات متحرک روتور مشخصات متمایزی را نسبت به کندانسور سنکرون معمول ارائه می نماید. عموما سیستمهایی که اکنون برای حذف اثر کاهش ولتاژ بکار می روند روی سیستم های ذخیره انرژی تکیه دارند. بدین صورت که ذخیره انرژی در طول شرایط عادی صورت می گیرد و سپس از آن برای حذف کاهش های ولتاژ استفاده می گردد. ماشین القایی به صورت تغذیه دوگانه در حالت ژنراتوری نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد. ژنراتور القایی تغذیه دوگانه با کاربردی گسترده در دامنه انرژی های نو و مخصوصا انرژی باد بکار می رود. در این پایان نامه با بررسی مشخصات ماشین القایی تغذیه دوگانه، بلوکی واحد در متلب برای سیستم کنترل حلقه بسته ارائه شده و پاسخ گذاری ماشین، تبادل توان اکتیو و راکتیو و پایداری ولتاژ سیستم مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماشین القایی تغذیه دوگانه #کنترل ولتاژ #توان راکتیو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)