پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
رویا سلطانی [پدیدآور اصلی]، هادی گرایلو[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: امروزه‌ در سازمانهای دولتی/غیر دولتی بسیاری در اقصی نقاط دنیا، داده‌های ویدیویی بسیاری به صورت روزافزون در حال تولید، ذخیره، و ارسال است. نگهداری یا ذخیره‌ی چنین حجم انبوهی از دنباله‌های ویدیویی مستلزم استفاده از حافظه‌های با حجم بسیار زیاد است که چندان مقرون به صرفه نبوده و علاوه بر این حجم فیزیکی نسبتاً زیادی اشغال می‌شود که منجر به مشکل شدن جابجایی و دسترسی به داده‌های مذکور می‌شود. یک راه برای غلبه نسبی بر مشکل نگهداری یا ذخیره‌ی دنباله‌های ویدیویی استفاده از روشهای موثر فشرده‌سازی ویدیو می‌باشد. ایده‌ای که مدت زمان زیادی از ارائه‌ی آن نمی‌گذرد، فشرده‌سازی داده‌های ویدیویی مبتنی بر نواحی مطلوب (ROI) است. این ایده در کاربردهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آنها، تمام نواحی یک تصویر یا فریم از اهمیت یکسانی برخوردار نمی‌باشند. در این گونه تصاویر، نواحی بااهمیت‌تر با میزان فشرده‌سازی کمتر (و در نتیجه با میزان کیفیت بیشتر) و نواحی کم‌اهمیت‌تر با میزان فشرده‌سازی بیشتر (و در نتیجه با میزان کیفیت کمتر) کدگذاری می‌گردند. ایده‌ی کدگذاری مبتنی بر نواحی مطلوب در تصاویری مانند تصاویر پزشکی، سیگنالهای حیاتی، تصاویر ورزشی، و تصاویر پرسنلی قابل استفاده است زیرا در این گونه تصاویر تمام نواحی تصویر از یک درجه‌ی اهمیت برخوردار نبوده و برخی نواحی بیشتر از بقیه مورد توجه می‌باشند. در این پایان نامه، روشی جهت فشرده‌سازی دنباله‌های ویدیویی ورزش فوتبال مبتنی بر نواحی مطلوب پیشنهاد شده است. در این راستا، سعی در شناسایی نواحی مطلوب و سپس کدگذاری مناسب هر ناحیه با توجه به میزان اهمیت آن داریم. در روش پیشنهادی از تبدیل موجک و کدگذاری ضرایب آن به کمک کدگذارهای SPC (به ویژه کدگذارهای SPIHT و EBCOT) استفاده شده است. مهمترین اجزا و یا تکنیکهای استفاده شده عبارتند از دسته‌بندی فریمها به دو نوع مستقل و وابسته و کدگذاری جداگانه‌ی هر کدام از آنها، استفاده از روش پیشنهادی جهت تعیین نوع هر فریم ورودی، استفاده از انطباق بلوکی در دو حوزه‌ی مکان و تبدیل، و نیز استفاده از بازچینی بلوکها جهت افزایش کارایی کدگذارهای SPC، و بالاخره، تعریف و تعیین نواحی مطلوب در تصاویر ورزش فوتبال. کارایی فشرده‌سازی روش پیشنهادی با کارایی استاندارد MPEG4 و روش غیراستاندارد اما امروزی FLV برطبق معیارهای PSNR، بیت بر پیکسل (bpp)، و بیت بر ثانیه (bps) مقایسه شده است. نتایج انجام شبیه‌سازیها از برتری گاهاً قابل توجه روش پیشنهادی نسبت به روشهای مذکور حکایت دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فشرده سازی ویدیو #نواحی مطلوب #ورزش فوتبال #نرخ بیت پایین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)