پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
عليرضا واردان [پدیدآور اصلی]، حسین مروی[استاد راهنما]، هادی امیری [استاد مشاور]
چکیده: نویز انتشاری زیرآب شناورها در دریا حاوی اطلاعاتی در مورد ماشین آلات آنها می باشد . از این اطلاعات می-توان برای شناسایی آنها استفاده نمود . با توجه به تغییرات محیط دریا ، مشخصات ویژه کانال های انتقال صوت در زیرآب و تداخل امواج در محیط دریا ، تشخیص شناورها از طریق صوت انتشاری زیر آب ، فرایندی دشوار است . یکی از موارد بسیار مهم در تشخیص شناورها از طریق صوت انتشاری آنها در زیر آب استخراج ویژگی های منحصر به فرد از صوت شناور در زیر آب می باشد که امروزه مورد توجه محققین قرار گرفته است . هدف اصلی این پایان نامه ارائه روشی برای شناسایی شناورها از طریق صوت انتشاری زیر آب انها می باشد . در این پایان نامه از جمع کردن متوالی طیف های حاصل از قسمت بندی سیگنال ورودی و تشکیل یک تصویر باینری برای استخراج ویژگی استفاده شده است . مشخصه های استخراجی به عنوان ورودی به یک شبکه عصبی داده شده اند و سپس نوع شناور تعیین می گردد . آزمایش های مختلفی برروی بانک صوت شامل 20 فایل صوت کشتی سنگین ، 10 فایل صوت قایق ، 60 فایل صوت کشتی متوسط ، 20 فایل صوت زیردریایی و 12 فایل صوت دلفین انجام شده است . نرخ تشخیص صحیح در 7 کلاس 97.18% با سیگنال به نویز 10 دسیبل و در 5 کلاس 96.26% با همین سیگنال به نویز بدست آمده است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کشتی ها #صوت زیرآب #تصویر باینری H

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)