پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1382
پدیدآورندگان:
سید سعید میر شریفی [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه شامل دو بخش است. بخش اول در مورد پایه ها و فواید و کاربردها و طرز عملکرد عملگرهای پردازش تصویر دیجیتال بحث می کند. این بخش با نمایش دو برنامه در مورد این موضوعات کامل می شود، ضمیمه این بخش شامل سه فصل: 1- بازسازی تصاویر نویزی2-آشنایی با نرم افزار پردازش تصویر 3-تبدیل ها و فشرده سازی تصاویر می باشد. در بخش دوم، ما یک سیستم بینایی کامپیوتری را برای شمارش ماشینهای روی جاده ها و خیابان ها مبتنی بر روشهای پردازش تصویر دیجیتال توصیف کردیم. تصاویر ترافیکی توسط یک دوربین فیلم برداری گرفته می شوند و بعد از دیجیتال شدن وارد کامپیوتر می گردند. الگوریتم شمارش بر اساس مقایسه بین یک مرجع محاسبه شده بدون ماشین ها و تصویر جاری از خطوط ترافیکی بنا شده است. امتحان این روش تحت شرایط واقعی رضایت بخش بوده است و با این روش بالای 90 درصد درستی کار داریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پردازش تصویر دیجیتال #کنترل ترافیک #ابزار #شمارش وسایل نقلیه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)