پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
آرمین وجدانی اسماعیل زاده [پدیدآور اصلی]، محمود مهرگان[استاد راهنما]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده سیستم‌های ترکیبی ترمودینامیکی- خورشیدی از جمله سیستم‌هایی هستند که با کاهش مصرف انرژی و افزایش بازدهی کلی سیستم، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تخریب محیط زیست را به دنبال دارد. انرژی خورشید در میان منابع انرژی مصرفی در جهان یکی از پاکترین منابع می‌باشد و استفاده از انرژی خورشید به عنوان منبع انرژی مورد نیاز برای سیکل‌های ترمودینامیکی یکی از راه‌حل‌های عبور از چالش‌های زیست محیطی می‌باشد. انرژی خورشید پایان‌ناپذیر، پاک و در دسترس‌ترین منبع انرژی است . یکی از سیستم‌های ترمودینامیکی مورد نیاز در صنعت تهویه مطبوع سیستمهای رطوبت زدا از هوا می‌باشد. سیستم‌های رطوبت زدا دسیکنت مایع در مقایسه با سایر روشهای رطوبت زدایی هوا از مصرف انرژی کمتری برخوردار هستند. هدف اصلی این پایان نامه معرفی و تحلیل یک سیستم رطوبت زدا دسیکنت مایع لیتیم کلرید با منبع انرژی خورشید برای احیای محلول دسیکنت است. حرارت مورد نیاز برای احیا محلول دسیکنت از یک واحد پیش گرمایش فتوولتاییک- حرارتی و یک واحد گرمایش اصلی با کلکتورهای حرارتی خورشیدی تامین می شود. سیال کاری سیستم فتوولتاییک - حرارتی محلول دسیکنت می‌باشد و به منظور انتقال حرارت از سلول های فتوولتاییک به محلول دسیکنت در این مطالعه از یک صفحه خنک کن آلومینیومی با پیکربندی لوله مارپیچ استفاده شده است که در زیر صفحه فتوولتاییک قرار داده شده است. به منظور بررسی دمای سلول‌های فتوولتاییک و دمای محلول خروجی از سیستم فتوولتاییک - حرارتی در شرایط مختلف آب و هوایی از تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی- انتقال حرارت نرم افزار کامسول مالتیفیزیکس استفاده شده است. همچنین در این مطالعه مقایسه ای بین میزان مصرف توان یک سیستم تراکم بخار با سیستم دسیکنت پیشنهادی برای انجام فرایند مشابه رو هوا انجام شد و نتایج نشان دهنده آن است که عملکرد سیستم پیشنهاد شده در این مطالعه از سیستم تراکم بخار مناسب تر است. به منظور کاهش رطوبت هوای فرایند با شرایط ورودی دمای حباب خشک 7 / 29 سلسیوس و رطوبت مطلق 5 / 16 گرم بر کیلوگرم به 9 / 11 گرم بر کیلو گرم و دمای 7 / 28 سلسیوس میزان توان مصرفی یک سیستم تراکم بخار شامل 22 / 3 کیلووات توان کمپرسور و و 05 / 4 کیلووات توان گرمایش می باشد. در صورتی که در سیستم پیشنهاد شده در مجموع با کسر توان مصرفی فن‌ها و پمپ‌ها از توان تولیدی سلول‌های فتوولتاییک موجود در سیستم، میزان 2129 وات توان الکتریکی در دسترس وجود دارد و راندمان حرارتی و الکتریکی واحد فتوولتاییک- حرارتی مورد استفاده 75 / 42 و 87 / 15 درصد است و همچنین میزان نرخ جذب آب 53 / 1 گرم بر ثانیه محاسبه شد . نتایج حاصل از بررسی های اقتصادی نشان دهنده آن است که هزینه یکنواخت تولید هوای خشک برای نرخ بهره های 10 و 15 درصد به ترتیب 006 / 0 و 015 / 0 دلار به کیلوگرم و همچنین هزینه یکنواخت جذب آب از هوا برای نرخ بهره های 10 و 15 درصد به ترتیب 32 / 1 و 36 / 3 دلار به کیلوگرم است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انرژی #سیستم رطوبت زدا دسیکنت مایع #احیای خورشیدی دسیکنت مایع
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)