پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
محمد چمن زاری [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محمود مهرگان[استاد مشاور]
چکیده: چکیده جوامع بشری با محدودیت و کمبود منابع انرژی همچون نفت، گاز و ذغال سنگ مواجه هستند و آسیب های وارده بر محیط زیست توسط این منابع بر کسی پوشیده نیست. در اکثر سیستم های گرمایشی و سرمایشی خانگی و صنعتی مصرف انرژی، بهینه نبودن سیستم و اتلاف انرژی درصد زیادی از آلودگی زیستی و هزینه های اقتصادی را در بر می گیرد. در این تحقیق سیستم تبرید هیبریدی فرابحرانی طراحی شده و تجزیه و تحلیل انرژی و اگزرژی روی آن صورت گرفته و نتایج گزارش شده است. سیستم از یک چرخه تبرید CO2 فرابحرانی (VCRS) و یک چرخه تبرید شامل دو اجکتور (VERS) با مبرد R32 تشکیل شده است، که تجزیه و تحلیل انرژی آن با استفاده از نرم افزار EES صورت گرفته است. میزان تخریب اگزرژی اجزاء سیستم محاسبه و با نتایج کارهای قبلی مقایسه و صحت سنجی شده است که تغییرات کمی در مقادیر مشاهده می شود. قطعا شرایط کاری چرخه ی اول انتخاب مبرد را برای چرخه دوم محدود می کند که در این بین مبرد R32 بالاترین بازده را نشان می دهد. در دمای 5°C اواپراتور ، بازده عملکرد سیستم تبرید هیبریدی با استفاده از دو اجکتور نسبت به سیستم تبرید VCRS ساده تک حلقه از 2.27 به 2.33 رسیده یعنی 2.5% بازده عملکرد (COP) سیستم را افزایش داده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: هیبریدی #آنالیز انرژی #تجزیه و تحلیل انرژی #ضریب عملکرد #فرا بحرانی #سیکل تبرید #سیکل تبرید تراکمی #سیکل تبرید اجکتوری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)