پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
سيده مريم موسي زاده [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، موسي فرهادي [استاد راهنما]
چکیده: در این مطالعه انتقال حرارت جابجایی در جریان سه‌بعدی آرام و پایدار حول دو مانع مکعبی قرار گرفته روی صفحه توسط نانوسیال آب - مس به عنوان خنک‌کننده، مورد بررسی قرار گرفته است. از روش حجم محدود و الگوریتم SIMPLE برای حل معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی که در آن ضریب رسانندگی گرمایی مؤثر نانوسیال تابع دماست، استفاده شده است. مکعب‌ها تحت شار حرارتی ثابت بوده و با آرایش‌های مختلف هم‌راستا و غیرهم‌راستا روی صفحه‌ی پایه عایق قرار گرفته اند. مسأله برای فواصل طولی (L) و عرضی (m) مختلف، اعداد رینولدز در محدوده 150 الی 300 و کسر حجمی‌های مختلف در محدوده 0 تا 05/0 بررسی شده و تأثیر هر یک از پارامترهای فوق بر خطوط جریان، ضریب درگ، توزیع دما در صفحه‌ی پایه و وجوه مکعب‌ها و اعداد ناسلت محلی و متوسط روی موانع، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که توزیع دما شدیداً وابسته به ساختار جریان بوده و با تغییر ساختار جریان در آرایش‌های مختلف تغییر خواهد کرد. همچنین بدلیل پیچیده‌تر و بزرگتر بودن گردابه‌ها حول موانع در آرایش غیرهم‌راستا ضریب درگ که بیشتر تحت تأثیر نیروی فشاری قرار دارد، نسبت به آرایش هم‌راستا بیشتر خواهد بود. این گردابه‌ها ‌سبب به دام انداختن حرارت صفحات گرم توسط جریان شده و انتقال حرارت روی نقاطی از وجوه که به نقطه‌ی تمرکز گردابه‌ها نزدیک‌تر است، کمتر می‌باشد. علاوه بر این مشاهده شده است، با افزودن نانوذرات به سیال پایه و افزایش درصد حجمی ذرات جامد، نرخ انتقال حرارت سیال افزایش می‌یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ساختارهای گردابه‌ای #جریان آرام پایدار #انتقال حرارت جابجایی #شار حرارتی ثابت #نانوسیال.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)