پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمدرضا رضائی [پدیدآور اصلی]، محمود نوروزی[استاد راهنما]، محمد حسن کیهانی[استاد مشاور]، سید محمد تقوی [استاد مشاور]
چکیده: پدیده برخورد قطره سیال بر لایه سیال یکی از جذاب ترین پدیده های موجود در علم مکانیک سیالات است که با توجه به کاربردهای متنوع آن در صنعت چاپ، رنگ و پوشش دهی مورد توجه بسیاری از دانشمندان در عرصه-های مختلف مهندسی و علوم است. این پدیده در سیالات ویسکوالاستیک به دلیل ظهور رفتار الاستیک و غیرخطی دربردارنده رفتارهای پیچیده ای است که نیاز به مطالعه بیشتر آن را آشکار می سازد. مطالعه تأثیر خواص غیرنیوتنی سیال در این پدیده می تواند در بهبود فرایند پوشش دهی، کاهش تولید قطرات ثانویه و فرایند های مرتبط دیگر مفید واقع شود. عمده تحقیقات عددی صورت گرفته در این زمینه مربوط به حالتی است که سیال توسط مدل های فیزیکی ساده ای بیان شده است و همچنین تأثیر ضخامت لایه سیال و کشش سطحی در این پدیده در نظر گرفته نشده است. در مطالعه حاضر پدیده برخورد قطره بر لایه سیال در سیالات ویسکوالاستیک به صورت عددی و آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته شده است. به منظور شناخت این مسئله تحلیل آزمایشگاهی این پدیده برای سیال ویسکوالاستیک باگر انجام گرفته است. در تحلیل آزمایشگاهی حاضر از مخلوط آب و گلیسیرین به عنوان سیال پایه نیوتنی و از پودر پلیمر پلی اکریل آمید جهت تولید محلول های پلیمری با غلظت های دلخواه بهره برده شده است و عکسبرداری از پدیده برخورد نیز توسط دوربین با سرعت بالا صورت گرفته است. مدل‌سازی عددی این پدیده نیز می تواند تکمیل‌کننده مطالعات پیشین و مطالعه تجربی حاضر باشد. مدلسازی عددی با استفاده از روش حجم محدود و در حالت دوفازی و توسط مدل های اولدروید- بی و گزیکس انجام گرفته است. همچنین در ادامه بررسی تأثیر اعداد بدون بعد رینولدز، وبر، بوند، ضخامت لایه سیال و وایزنبرگ بر چگونگی تشکیل تاج و رشد آن در این پدیده مورد ارزیابی گرفته است. نتایج بیانگر آن است که نیروهای الاستیک سیال و کشش سطحی بین سیالات تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر ابعاد تاج دارند. همچنین تاثیر ضخامت لایه سیال بر دینامیک برخورد رفتار متفاوتی را در اعداد وایزنبرگ مختلف نمایش می‌دهد. به صورتی که در ضخامت‌های بزرگ لایه سیال با افزایش الاستیسیته سیال ابعاد تاج بزرگتر شده و در ضخامت‌های کوچک لایه سیال با افزایش خواص الاستیک سیال در ابتدا ابعاد تاج کوچک شده و سپس با افزایش بیشتر الاستیسیته سیال ابعاد تاج گسترش می‌یابد. در مطالعه عددی، نتایج به ازای پارامترهای مدل همچون نسبت ویسکوزیته و ضریب تحرک نیز آورده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: پدیده برخورد #سیال ویسکوالاستیک #تحلیل عددی و آزمایشگاهی #لایه سیال #کشش سطحی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)