پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سیدامین نژادموسوی [پدیدآور اصلی]، سید مهدی حسینی فراش[استاد راهنما]، علیرضا شاطرزاده[استاد مشاور]
چکیده: لوله‌ها در بسیاری از صنایع‌ مانند صنایع هوافضا، صنعت نفت و گاز، صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارند. در بسیاری از موارد، این لوله‌ها در معرض بار فشاری تک محوره قرار دارند که زمینه را برای ناپایداری کمانش و خمش لوله فراهم می‌آورد. گشودگی‌ها می‌تواند در اثر برخورد اجسام خارجی و یا عواملی مانند زنگ زدگی ایجاد شوند. در این موارد وجود این گشودگی‌ها توزیع تنش درلوله را تغییر داده و ممکن است پایداری آن‌‌‌‌ها را به طور چشمگیری کاهش دهند؛ لذا ضروری است که رفتار کمانشی و خمشی این گونه لوله‌ها مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. در این تحقیق به تحلیل تجربی رفتار کمانشی و خمشی لوله‌های دارای گشودگی دایروی، تقویت شده با الیاف شیشه تک جهته 300 گرمی حاوی نانوذرات پرداخته شده است. به این منظور لوله‌های آلومینیوم سری 4000 دارای گشودگی دایروی تهیه شد. لوله‌های دارای گشودگی توسط کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشه تقویت شد. به جهت افزایش خواص مکانیکی نمونه تقویت شده در برابر بارهای خمشی و فشاری و افزایش چسبندگی وصله کامپوزیتی به نمونه دارای نقص، از نانوذرات رس با درصدهای وزنی مختلف 1%، 3% و 5% استفاده شده است. به‌منظور تأیید صحت نتایج از روش المان محدود در نرم افزار آباکوس استفاده شده است. آزمایش لوله‌های دارای گشودگی دایروی تقویت شده با الیاف شیشه تک جهته نشان داد که بهترین درصد افزودنی نانو رس به وصله کامپوزیتی در آزمون کمانش 1% و درآزمون خمش 3% می باشد که به ترتیب 26% و 23% استحکام فشاری و بار بیشینه خمشی نسبت به لوله تقویت شده با وصله کامپوزیتی بدون نانوذره افزایش یافته است. از گشودگی‌هایی با مساحت، هندسه و موقعیت‌های ثابتی در لوله استفاده شده و تأثیر این پارامترها در بار کمانش و خمش بررسی شده است. مشاهده شده است که نتایج تجربی به خوبی نتایج تحلیل المان محدود را تأیید می‌کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : کمانش #خمش #لوله #گشودگی #وصله کامپوزیتی #نانوذرات #روش تجربی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)