پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
سعید زارع نژاد [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، سیدمجید هاشمیان[استاد مشاور]
چکیده: یکی از پرکاربردترین روش های خلاء سازی در بخش تحقیقات و صنعت، استفاده از اجکتورها می باشد. علاوه بر مزایایی چون عملکرد ساده اجکتور و در دسترس بودن سیال عامل (معمولا آب)، استفاده از انرژی‌های با ارزش گرمایی پایین و همچنین انرژی‌های بلااستفاده، موجب برتری سیستم های سرمایش تبخیری نسبت به سیستم های تبرید تراکمی شده است. در این پایان‌نامه، با حذف کمپرسور از سیستم‌های تبرید تراکمی و جایگزینی مجموعه اجکتور، به بررسی عملکرد اجکتور سیستم‌ سرمایش تبخیری پرداخته می شود. به این ترتیب، هزینه‌های اولیه و جاری ایجاد سرمایش کاهش می‌یابد. در ابتدا با استفاده از مدل‌سازی ریاضی و حل یک‌بعدی معادلات حاکم بر جریان داخل اجکتور، به محاسبه فشار بحرانی کندانسور، تأثیر شرایط مرزی و برخی خواص جریان پرداخته می شود. در ادامه جزئیات بیشتری از جریان و همچنین تأثیر هندسه اجکتور روی ضریب عملکرد سیکل سرمایش، با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) محقق می شود. در پایان با مدل سازی پدیده‌ی چگالش در شیپوره همگرا- واگرا که مشابه نازل اولیه اجکتور است، به بررسی تأثیر شوک چگالش بر خواص جریان گذر صوتی داخل شیپوره مذکور پرداخته می شود. نتایج حاصله از روش های ارائه شده در این پایان نامه در مقایسه با داده‌های تجربی، از تطابق خوبی برخوردار است. بررسی جریان چگالشی دوفازی، تغییرات چشمگیری را در شرایط خروجی نازل، نسبت به جریان تک فاز نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اجکتور #سیستم سرمایش تبخیری #دینامیک سیالات محاسباتی #جریان چگالشی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)