پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حامد تفضلی مهرجردی [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، علی جباری مقدم[استاد راهنما]، میثم سعدی [استاد مشاور]
چکیده: استفاده از گرمای نهان تبخیر آب به‌عنوان یک منبع انرژی طبیعی برای ایجاد سرمایش یکی از قدیمی‌ترین روش‌های سرمایش است. کولرهای تبخیری غیرمستقیم می‌توانند دمای هوا را بدون افزایش میزان رطوبت کاهش دهند. البته عملکرد تمامی سیستم‌های تبخیری غیرمستقیم بسیار به طراحی و ساختار مبدل وابسته است به‌طوری‌که، با اصلاح مبدل یک سیستم تبخیری غیرمستقیم، می‌توان دمای هوای خروجی را پایین‌تر از دمای حباب مرطوب و به دمای نقطه شبنم نزدیک کرد. در تحقیق حاضر پروسه طراحی، انتخاب مواد و ساخت یک نمونه کولر تبخیری غیرمستقیم با مبدل جریان عمود موردبررسی قرارگرفته است و عملکرد آن به‌طور عملی، اقتصادی و شرایط آب و هوایی مناسب برای این سیستم بررسی می‌شود. نمونه اولیه از این مبدل به‌طور آزمایشگاهی طراحی و ساخته‌شده است و کارکرد آن نیز به‌طور عملی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل بیانگر آن است که راندمان حباب مرطوب این مبدل در تمام شرایط بین %97/5 و 135% متغیر می‌باشد. ضریب عملکرد این نمونه بین 40 تا 65/83 متغیر می‌باشد و میزان آب مصرفی در این مبدل می‌تواند بسیار کمتر از نمونه‌های مرسوم در ایران باشد. در این تحقیق همچنین به بررسی اقتصادی و پتانسیل اقلیمی لازم برای کارکرد این کولرها در ایران خواهیم پرداخت و نتایج حاصل بیانگر آن است که بدون افزایش هزینه‌ها، این کولرها می‌توانند عملکرد بسیار بهتری (از نظر راندمان انرژی و راندمان عملکردی) نسبت به سایر سیستم‌های تبخیری به دست آورد. همچنین می‌توان به این نتیجه رسید که عملکرد این‌گونه سیستم‌ها بسیار به ابعاد مبدل، سرعت هوای ورودی، دما و رطوبت هوای ورودی و نسبت سیال عامل به کل هوای ورودی بستگی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمایش تبخیری غیرمستقیم #سیکل میسوتسنکو #تهویه مطبوع هوا #راندمان انرژی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)