پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمدعلی نصرالهی کفاش [پدیدآور اصلی]، علی خالقی[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد مشاور]
چکیده: آکوستوفلویدیک، ترکیب آکوستیک و میکروفلویدیک بوده و یک زمینه تحقیقاتی می باشد که به سرعت در حال رشد بوده و چالش های زیست شناسی، پزشکی، شیمی، مهندسی و فیزیک را برطرف می کند. به طور خاص جداسازی ذرات بیولوژیکی از ترکیبات پیچیده به وسیله امواج صوتی به دلیل سازگار بودن با محیط زیست و عدم برچسب گزاری ذرات مورد بررسی بیشتری قرار گرفته است. با طراحی دقیق و تنظیم میدان صوتی اعمالی به ذرات، سلول ها و سایر ذرات زیستی با راندمان، خلوص و زیست سازگاری زیاد قابل جداسازی می باشند. پیشرفت های اخیر در علم آکوستوفلویدیک بسیاری از محدودیت های جداسازی ذرات را برطرف کرده است. به عنوان مثال توسعه دستگاه های مراقبت ویژه برای جداسازی ذرات با اندازه های کوچکتر از میکرون، محدودیت های ابزار جداسازی معمولی را برطرف کرده است. مهمتر از همه پیشرفت این روش در تحقیقات آزمایشگاهی باعث شده است تا از این روش برای حل مشکلات بالینی استفاده شود. جداسازی بر اساس اندازه ذرات موجود در نمونه یکی از مهمترین تکنولوژی هایی است که در زمینه تولید صنعتی، صنایع شیمی و غذایی، ارزیابی زیست محیطی و تحقیقات بیولوژیکی وجود دارد. مطالعه پیشرو با هدف شبیه سازی و تحلیل حرکت ذرات و نحوه جداسازی آن ها در حضور موج صوتی سطحی انجام شده است. در مدل سازی حاضر معادلات هلمهولتز برای میدان صوتی و دستگاه معادلات پیزوالکتریک خطی برای حرکت مکانیکی و میدان الکتریکی حل شده است. در ابتدا موج صوتی و مسیر حرکت ذرات درون میدان صوتی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس نحوه جداسازی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش قطر و چگالی ذرات، نیروی آکوستوفورتیک اعمالی به آن ها افزایش یافته و در نتیجه برای پایداری در گره یا شکم فشار به زمان بیشتری نیاز دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آکوستوفورسیز #میکروفلویدیک #جداسازی صوتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)