پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمد خسروی [پدیدآور اصلی]، محمود نوروزی[استاد راهنما]، محمد حسن کیهانی[استاد مشاور]
چکیده: یکی از اصلی ترین تجهیزات در صنایع برق که توانایی تولید نرخ بالای توان در حجم محدود را دارد توربین گاز است. افزایش اندک بازده این دستگاه ها نیز باعث صرفه جویی زیادی در میزان مصرف سوخت فسیلی می شود. یکی از راه های افزایش بازده حرارتی و توان خروجی توربین های گازی، افزایش دمای سیال ورودی به توربین می باشد اما این کار موجب افزایش انتقال حرارت به پره های توربین نیز می گردد. ازآنجایی‌که پره های توربین در دماهای بالاتر از دمای مجاز فلز پره، آسیب می بینند لذا خنک کاری پره های توربین بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در این پایان نامه به بحث خنک کاری پره های توربین پرداخته شده است. یکی از رایج ترین روش ها به‌منظور خنک کاری پره توربین، استفاده از دندانه هایی جهت افزایش آشفتگی و افزایش انتقال حرارت در کانال های خنک کاری داخلی می باشد. در این پژوهش ابتدا یک کانال خنک کاری که در دیوار ه های بالا و پایین دارای دندانه های مربعی با نسبت انسداد (نسبت ارتفاع دندانه به قطر هیدرولیکی کانال) بالا می باشد، بررسی‌شده است. دو آرایش متقارن و متناوب برای دندانه ها در نظر گرفته شده است. برای حل جریان آشفته از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ (LES) استفاده‌شده است. در این شبیه سازی جریان به صورت گذرا در نظر گرفته‌شده و حل در اعداد رینولدز مختلف انجام شده است. در ادامه در کانال از دندانه های چکمه ای شکل به صورت عمود بر جریان (زاویه ۹۰ درجه) و با دو آرایش متقارن و متناوب استفاده شده است. بررسی خطوط جریان نشان می دهد ناحیه چرخشی بزرگی در پایین دست دندانه ایجاد می شود که نقش قابل‌توجهی در انتقال حرارت دارد. مقادیر مربوط به ناسلت موضعی و ناسلت میانگین روی دیواره پایینی در آرایش متقارن حدوداً دو برابر آرایش متناوب است. اما ضریب اصطکاک بی بعد میانگین مربوط به آرایش متقارن حدوداً سه برابر آرایش متناوب است. نتایج نشان می دهد استفاده از دندانه های چکمه ای شکل موجب افزایش انتقال حرارت می شود. همچنین بازده حرارتی هیدرولیکی آرایش متناوب در مقایسه با آرایش متقارن بین 17 تا 29 درصد بیشتر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خنک کاری داخلی #روش LES #دندانه های چکمه ای شکل #نسبت انسداد بالا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)