پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمد رضا محبوبی فولادی [پدیدآور اصلی]، پوریا اکبرزاده[استاد راهنما]
چکیده: امروزه کاربرد پدیده جابجایی طبیعی در گستره وسیعی از علوم مهندسی و علمی مثل ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی و خنک‌کننده‌های راکتورهای هسته‌ای، برج‌های خنک‌کن در نیروگاه‌ها، صنایع نفت و گاز، صنایع هوافضا بسیار حائز اهمیت شده است. نتایج نشان می‌دهد که اضافه شدن نانوذرات به سیال‌های پایه (نظیر آب، روغن و اتیلن گلیکول) و همچنین در نظر گرفتن محیط متخلخل به دلیل تأثیرشان بر کمیت‌های فیزیکی، مثل بالا بردن ضریب هدایت حرارتی و وجود حرکت بروانی سبب بالا بردن ضریب انتقال حرارت می‌شود. این پایان‌نامه به شبیه‌سازی عددی پدیده جابجایی طبیعی ناپایا در حلقه‌های غیر هم‌مرکز پرداخته است. معادلات حاکم بر جریان سیال شامل معادلات بقاء جرم، حرکت و انرژی به کمک روش عددی تفاضل محدود مورد بررسی قرارگرفته‌اند. در حل معادلات حاکم از روش ضمنی با جهت متغییر(ADI) و روش فوق تخفیفی (SOR) استفاده شده است. در پژوهش حاضر به اثرات کمیت‌های مختلف نظیر عدد رایلی، کسرحجمی نانوسیال، عدد دارسی، ضریب تخلخل محیط متخلخل و نسبت خروج از مرکز بر عدد ناسلت متوسط، عدد ناسلت محلی، خطوط جریان و خطوط هم دما پرداخته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پدیده جابجایی طبیعی ناپایا #نانوذره #عدد دارسی #عدد رایلی #کسر حجمی #نسبت خروج از مرکز
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)