پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حسن گردان اسفیانی [پدیدآور اصلی]، احمد مددی[استاد راهنما]، محمود مهرگان[استاد مشاور]، سیدمجید هاشمیان[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به افزایش تقاضا روز افزون انرژی، و همچنین افزایش آلودگی زیست محیطی در دنیا استفاده از سیستم های تهویه مطبوع مناسب ضروری است. یکی از نگرانی‏های قرن 21 میزان محدود منابع سوخت فسیلی است. به علاوه مشکلاتی که این سوخت‏ها از لحاظ آلودگی محیط زیست ایجاد می‏کنند نیاز به یافتن راه حل‏هایی جهت مدیریت مصرف اینگونه منابع را دوچندان می‏کند. یکی از مهمترین راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی، با هدف افزایش بازده تولید انرژی، استفاده از سیستم‏های تولید همزمان برق، حرارت و سرما می‏باشد. این تحقیق در دانشگاه صنعتی شاهرود صورت گرفته است و هدف، طراحی و مدل سازی یک سیستم تولید همزمان برق و حرارت و سرما با سیستم ذخیره ساز انرژی برای ساختمان دانشگاه می باشد، با طراحی سیستم ذخیره ساز علاوه بر بهبود عملکرد سیستم، مازاد انرژی تولیدی را ذخیره کرده و در مواقع لزوم از انرژی ذخیره شده استفاده شود. برای مدل سازی و طراحی تجهیزات مختلف سیستم از نرم افزار EES وAspen B-JAC استفاده شده است. ظرفیت مخزن ذخیره سازی در 3 روش مختلف شامل طراحی با بار کلی، بار جزئی و طراحی با افزایش ظرفیت چیلر،صورت گرفت. همچنین یک سیکل ارگانیک رانکین پیشنهاد گردید و مدل سازی عملکرد آن انجام پذیرفت و در نهایت کل سیستم در 4 بخش مختلف از نظر اقتصادی تحلیل و سیستم از نظر بازگشت سرمایه (PB)، نرخ بازگشت سرمایه (IRR) و ارزش حال خالص در آمد ها (NPV) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که طراحی سیستم ذخیره با بار جزئی، دارای ظرفیت حجم ذخیره سازی کمتر و همچنین نیاز به چیلر سرمایش کوچکتر تا 200 تن تبرید است و این سیستم از لحاظ طراحی سیستم ذخیره بهتر از دو سیستم دیگر است. با توجه به بار حرارتی مورد نیاز ساختمان، که با استفاده از دو مبدل حرارتی از انرژی اتلافی حاصل از ژاکت و گاز های حاصل از احتراق موتور تأمین شد و مقدار آن 1490 کیلو وات محاسبه شد، توان الکتریکی 1253 کیلو وات و توان سرمایش چیلر جذبی 250 تن تبرید است. راندمان سیستم تولید هم زمان برق، حرارت و سرما حدود 85 درصد محاسبه شد و راندمان سیکل ارگانیک رانکین با مبرد R141B در نهایت 24 درصد بدست آمد. سیستم در 4 بخش که شامل سیستم تولید هم زمان سه گانه با ذخیره ساز کلی و سیکل ارگانیک رانکین، ذخیره ساز جزئی، بدون سیستم ذخیره ساز با ساعت کارکرد یکسان و سیستم تولید هم زمان سه گانه با ساعت کارکرد معقول در سال مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفت. سیستم برای 20 سال محاسبه شد و نتایج نشان می دهد که سیستم های ذخیره ساز با آب سرد نسبت به سیستم های تولید هم زمان سه گانه با ساعت کارکرد یکسان، زمان بازگشت سرمایه بیشتری داشته و سیستم های تولید هم زمان سه گانه بدون سیستم ذخیره ساز توجیه اقتصادی بهتری دارند. در بخش بعدی با ساعت کارکرد معقول برای سیستم آموزشی، مشخص شد که سیستم تولید هم زمان سه گانه با ذخیره ساز جزئی، دارای توجیه اقتصادی بهتر از سایر سیستم های دیگر حتی تولید هم زمان سه گانه بدون سیستم ذخیره ساز می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تولید هم زمان #سیستم ذخیره ساز #توجیه اقتصادی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)