پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حسن حسین آبادی [پدیدآور اصلی]، سید هادی قادری[استاد راهنما]، مجتبی قطعی[استاد راهنما]
چکیده: پدیده سایش یکی از مهمترین عوامل تخریب قطعات صنعتی می‌باشد. پوشش‌های سخت روی ابزارها و تجهیزات صنعتی باعث بهبود عملکرد و افزایش عمر آنها می‌شود. برای ارزیابی پوشش‌های لایه نازک سخت، به روش‌ها‌ی قابل اطمینان و معتبری نیاز است. برای انجام این آزمون نیاز به دستگاهی است که دقیق بوده و کارآیی و قیمت مناسبی داشته باشد. برای تحقق این هدف، در این پایان‌نامه، دستگاه آزمون سایش جت میکرو دوغاب (MSE) طراحی و ساخته شد. این دستگاه برای انجام آزمون سایش از ذرات بسیار سخت آلومینا استفاده می‌کند. در دستگاه آزمون MSE دوغاب داخل مخزن تحت فشار مشخصی از واحد نازل عبور کرده و به سطح نمونه برخورد می‌کند و در نهایت برای استفاده مجدد وارد سینی دریافت کننده می‌شود. در این پژوهش بعد از ساخت دستگاه MSE، جهت اطمینان از عملکرد آن، آزمون‌هایی با آب در فشارهای مختلف و سپس آزمون‌هایی با دوغاب تحت فشار‌ها و غلظت‌های مختلف انجام گرفت و تکرارپذیری بسیار خوبی از دستگاه ساخته شده دیده شد. دوغاب شامل ‌ذرات آلومینا با قطر متوسط حدود μm 1 است که اندازه ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی اندازه‌گیری شد. 3 نمونه با زیر لایه WC، با پوشش های چند لایه نازک TiN، TiCN، Al2O3 و TiAlN به روش CVD لایه‌نشانی شدند. ضخامت لایه پوشش‌ها بین 2 تا μm 7 است. سپس نمونه‌های پوشش داده شده با دستگاه آزمون MSE تحت فشار و غلظت مشخصی مورد آزمون قرار گرفتند و میزان سایش نمونه‌ها توسط دستگاه پروفایل‌متر اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند که دستگاه آزمون MSE می‌تواند برای مقایسه مقاومت سایشی پوشش‌های نازک سخت استفاده شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لایه نازک #سایش #سایش میکرو دوغاب #پوشش سخت #پروفایل‌متر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)