پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
امیرحسین حیدری دهنوی [پدیدآور اصلی]، سیدمجید هاشمیان[استاد راهنما]، محمود نوروزی[استاد راهنما]، علی خالقی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه مبحث انرژی بسیار با اهمیت و حیاتی می‌باشد. به منظور کاهش مصرف انرژی، تمرکز بر روی قسمت‌های اتلافی و بهره‌برداری از آن بیشتر شده است. سیکل آلی رانکین یکی از تجهیزات مناسب برای استفاده از منابع دماپایین و حرارت‌های اتلافی می‌باشد. مزیت اصلی سیکل، استفاده از سیالات آلی است، این سیالات دارای دمای جوش پایینی بوده وهنگامیکه در معرض یک منبع حرارتی با دمای پایین قرار بگیرند تبخیر می‌شوند. تولید توان بیشتر و انتخاب سیال مناسب در این سیکل بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش قسمت تولید توان سیکل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای دستیابی به این هدف از یک نمونه‌ی توربین توربوشارژ موجود، استفاده‌شده است. ابتدا این توربین با هندسه‌ی مشخص مدل‌سازی شده و سپس با استفاده از روش عددی و نرم‌افزار انسیس فلوئنت شبیه‌سازی می‌شود. مراحل مدل‌سازی شامل انتخاب شبکه‌ی محاسباتی مناسب، شرایط مرزی مختلف و اعمال تنظیمات مربوط به سیال در نرم‌افزار است. سیال مورداستفاده، R245fa با توجه به شرایط دمایی و فشاری سیکل انتخاب می‌شود. در انتها، نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی صحت سنجی شده و سپس توربین با شرایط ورودی و خروجی مختلف تحت محاسبات قرار می‌گیرد. مشاهده می‌شود با افزایش نسبت فشار ورودی به خروجی و افزایش دبی، توان خروجی بیشتری به دست می‌آید. این افزایش توان با افزایش و کاهش بازده ایزنتروپیک توربین همراه بوده که برای بهره‌برداری مناسب می‌بایست تناسبی بین بازده و نسبت فشار برقرار نمود. همچنین افزایش نسبت فشار باعث افزایش سرعت دورانی شده ولی گشتاور توربین روند مشخصی نداشته و ابتدا زیاد و در ادامه کم می‌شود. به طور کلی در این تحقیق، هدف مدلسازی توربین موجود و به-کارگیری در سیکل آلی رانکین به منظور بهره برداری از منابع دما پایین می باشد. مدلسازی به روش SIXDOF و استفاده از نمونه ی توربین توربوشارژ در سیکل آلی رانکین روشی نو و منحصربه فرد در این زمینه بوده که ارزیابی قسمت تولید توان سیکل را امکان پذیر می نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیکل آلی رانکین #مدل‌سازی #شبیه‌سازی عددی #فلوئنت #توربوشارژ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)