پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
امین شریفی اردغان [پدیدآور اصلی]، حبیب احمدی[استاد راهنما]، امیر جلالی[استاد راهنما]
چکیده: این پژوهش به تحلیل استاتیکی و دینامیکی میکروتیر یک سر گیردار تحت تحریک الکترواستاتیک، پیزوالکتریک و میدان مغناطیسی می پردازد. میکروتیر به صورت یک تیر اویلر برنولی در نظر گرفته شده است و یک لایه پیزوالکتریک روی آن قرار گرفته است. همچنین، سر آزاد این میکروتیر به لایه ی الاستومر مگنتورئولوژیکال متصل شده است و میدان مغناطیسی ثابتی نیز به آن اعمال می شود. از طرف دیگر میکروتیر تحت میدان الکتروستاتیک نیز قرار دارد. معادلات حرکت و شرایط مرزی به وسیله اصل هامیلتون استخراج شده اند. اثر تحریک مغناطیسی لایه الاستومر به صورت تابع دیراگ وارد معادلات حرکت می شود. سپس معادلات حرکت با استفاده از ترکیبی از روش گالرکین و تئوری اغتشاشات حل شده است. در این پایان نامه تغییر شکل استاتیکی، ولتاژ پولین، فرکانس طبیعی و پاسخ دینامیکی با دو روش مدل سازی مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدل سازی اول، لایه الاستومر مگنتورئولوژیکال در سر آزاد در مود برشی و در مدل سازی دوم در مود فشاری به میکروتیر متصل شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#MEMS #میکروتیر یک سر گیردار #تحریک پیزوالکتریک #تحریک الکترواستاتیک #لایه الاستومر مگنتورئولوژیکال #روش گالرکین #تئوری اغتشاشات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)