پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حسن پناه دوست [پدیدآور اصلی]، پوریا اکبرزاده[استاد راهنما]
چکیده: علاقه به تحقیق در جریان‌های با دیواره موج‌دار به‌طور قابل ملاحظه‌ای در چند دهه اخیر افزایش یافته است. این امر به‌واسطه اهمیت آشکار در علم فیزیولوژی و همچنین در صنعت می‌باشد. از این پدیده به طور گسترده برای سیستم‌های گوارشی و دفع ادرار، انتقال اسپرم در رگ‌های مجرای تناسلی مردانه، عبور دادن غذا از مری، چرخش خون در رگ‌های خونی کوچک استفاده می‌شود. بسیاری از ابزارهای مدرن پزشکی مثل پمپاژ موج‌‌دار برای انتقال سیال بدون حرکت قسمت‌های داخلی و پمپ‌های مورد استفاده در ریه و قلب و دستگاه‌های دیالیز طراحی شده‌اند. پمپ‌های انگشتی و غلتکی، شلنگ‌ها و پمپ‌های داخلی، پمپ‌های مدیریت زباله در صنعت هسته‌ای نیز بر‌اساس قوانین دیواره‌های موج‌دار کار می‌کنند. در این پایان‌نامه جریان هیدرودینامیک مغناطیسی نانوسیال در یک کانال منحنی در محیط متخلخل با دیواره موج‌دار به همراه چشمه حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، جریان تراکم ناپذیر می‌باشد. معادلات حاکم برای جریان، انتقال حرارت و انتقال جرم با استفاده از فرض طول موج بلند به‌دست آمده‌اند و برای حل عددی معادلات، برنامه‌ای با استفاده از الگوریتم روش تقریب تفاضل محدود مرکزی و با استفاده از روش ضمنی جعبه‌ای کلر نوشته شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از نتایج به‌دست آمده از حل عددی، اثر کمیت‌های مختلف نظیر عدد هارتمن، عدد رینولدز مغناطیسی، عدد دارسی بر روی توزیع دما و غلظت، تابع جریان، تابع نیروی مغناطیسی، میدان مغناطیسی القائی، افزایش فشار بر طول موج و عدد ناسلت و همچنین پدیده به دام افتادگی جریان مورد بررسی قرار گرفته است.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان با دیواره موج‌دار #هیدرودینامیک مغناطیسی #نانوسیال #محیط متخلخل #چشمه حرارتی #روش جعبه‌ای کلر #به دام افتادگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)