پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
داریوش اویسی [پدیدآور اصلی]، علی سررشته داری[استاد راهنما]، اسماعیل سلیمانی[استاد مشاور]
چکیده: سوخت های فسیلی از دیرباز منبع انرژی در موتورهای احتراق داخلی بوده اند. استفاده روز افزون از سوخت های فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود، محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی ترغیب نموده است. از طرف دیگر تولید آلاینده های زیست محیطی مانند هیدروکربن های سوخته نشده(UHC) ، ترکیبات نیتروژن(NOX) و منواکسید کربن(CO) از عمده ترین معایب سوخت های فسیلی محسوب می گردند. به منظور حفظ منابع موجود و کاهش آلودگی های زیست محیطی، گرایش به سمت انرژی های نو و سوخت های جایگزین امری بدیهی به-نظر می رسد. یکی از سوخت های تجدیدپذیر بیودیزل می باشد. بیودیزل اتیل استر یا متیل استری است که از روغن های گیاهی یا چربی های حیوانی تولید شده و به عنوان سوخت در موتورهای دیزل یا سیستم های حرارتی استفاده می گردد. سه روش مهم که برای جایگزین نمودن روغن های گیاهی به عنوان سوخت دیزل توسعه پیدا کرده است عبارت است از: پیرولیز، میکروامولسیون و ترانس استرافیکاسیون. در این تحقیق روش ترانس استرافیکاسیون برای تولید بیودیزل انتخاب گردید. این انتخاب بر اساس سه فاکتور سادگی تولید، وسایل مورد احتیاج کم و راندمان بالا صورت گرفت. در این روش متانول (به عنوان الکل) با نسبت الکل به روغن 1:6 و سدیم هیدروکسید (به عنوان کاتالیزور) به نسبت 1% وزنی روغن استفاده شد. فرآیند ترانس استرافیکاسیون تولید بیودیزل با سه روش هم زن مکانیکی، آلتراسونیک هموژنایزر و کاویتاسیون هیدرودینامیک انجام شد و شرایط بهینه برای تولید بیودیزل به این سه روش تعیین گشت. در روش هم زن مکانیکی میزان دما در سه سطح °C65، 50، 35 و شدت هم زنی در سه سطح RPM650، 500، 350 و در مدت زمان 60 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. در روش التراسونیک هموژنایزر میزان توان دستگاه در سه سطح w200 ، 150، 100و میزان پالس فرکانس در سه سطح 0.4 , 0.7 , 1.0 و در مدت زمان 15 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. در روش کاویتاسیون هیدرودینامیک از دو وسیله ونتوری شیاردار و صفحه سوراخ دار استفاده شد و شرایط تولید سوخت بیودیزل در چهار سطح فشار داخلی bar5، 4، 3، 2 در مدت زمان 60 دقیقه بررسی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بیودیزل #ترانس استرافیکاسیون #هم زن مکانیکی #التراسونیک هموژنایزر #کاویتاسیون هیدرودینامیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)