پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
عادل عبدالهی [پدیدآور اصلی]، بهروزحسنی [استاد راهنما]، احمدگنجعلی [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا به بررسی و معرفی برخی روشهای بازیافت تنش در اجزای محدود پرداخته شده است. پس از بررسی روشهای موجود روش LP در مقایسه با برخی روشهای متعارف بازیافت تنش در اجزای محدود، به منظور توسعه در تحلیل ایزوژئومتریک انتخاب ‌گردید. دلیل این امر کارایی بالا و استفاده از قید باقیمانده معادله تعادل است که برای استفاده در روش تحلیل ایزوژئومتریک مناسب به نظر می‌رسد. در این راستا اصول تحلیل در روش ایزوژئومتریک و توابع پایه نربز که از ملزومات تحلیل در این محیط می‌باشد، بطور خلاصه معرفی شده است. سپس روابط و معادلات استفاده شده در روش LP سازگار با تحلیل ایزوژئومتریک بازنویسی می‌شوند. در این مرحله در تعریف میدان تنش بازیافتی، بدست آوردن نرم خطا، نوشتن معادله تعادل، تابع خطا و مشتق‌گیری از روابط، بطور دقیق از اصول تحلیل ایزوژئومتریک پیروی شده است. پس از تعیین روابط، کد نویسی روش مربوطه در محیط برنامه نویسی انجام شده و به برنامه اصلی تحلیل ایزوژئومتریک اضافه شده است. برای مقایسه کارآیی و صحت روش از سه مثال شناخته شده که حل دقیق آنها در دسترس می‌باشد، استفاده گردید. مثالهای بررسی شده عبارتند از: 1) تیر طره تحت بار وارده در انتهای آن 2) صفحه تحت کشش و دارای حفره در مرکز آن 3) صفحه ترکدار تحت کشش. نتایج حاصل از برنامه به روش LP با روش بازیافت SPR در محیط ایزوژئومتریک مقایسه شده است. برای مقایسه از پارامترهای نرم خطای انرژی، شاخص تاثیر و بررسی تنش بازیافتی در برخی نقاط استفاده شده است. در بررسی خروجیهای برنامه بهبود در نتایج نسبت به روش SPR مشاهده شده است. در انتها درجه مناسب توابع نربز به منظور بازیافت تنش در محیط ایزوژئومتریک برای مثالهای ذکر شده به روش LP تعیین گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اجزای محدود #تخمین خطا #بازیافت تنش #شاخص تاثیر #تحلیل ایزوژئومتریک #نرم خطای انرژی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)