پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
علیرضا اسدالهی [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، سعید قره چلو[استاد راهنما]
چکیده: چکیده سیل هر ساله خسارت‌های بسیار فراوانی به کشور وارد می‌کند، چه از نظر اقتصادی و تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی و مسکونی و چه از نظر تلفات جانی. در سال‌های اخیر، رشد شهرهای واقع در حاشیۀ رودخانه ‌‌ها که ناشی از افزایش جمعیت و سرمایه بوده، موجب شده است ساکنان و دارایی‌های موجود در منطقه در معرض خطر سیل باشند. ازاین‌رو، پدیدۀ سیل یکی از رویدادهای هیدرواقلیمی و از بلایایی طبیعی است که مستلزم بررسی علل بروز و افزایش آن و نیز ارائۀ راهکارهایی برای کاهش خطرات آن است. محدودۀ رودخانۀ کارده، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی کوهستانی و بارندگی فراوان و پیشروی باغات به حریم رودخانه، با معضل سیلاب مواجه است. در این پژوهش، با هدف پهنه‌بندی سیلاب این رودخانه، از تصاویر پهپاد و نقشۀ خطر سیلاب رودخانه از روش فازی و منطق بولین استفاده شده است. ابتدا تصاویر ماهوارۀ لندست-۸ و سنتیل-۲ برای سیلاب‌های پیش‌آمده در محدودۀ رودخانۀ کارده بررسی و شاخص‌های NDWI و MNDWI به تصاویر اعمال شد. سپس محدودۀ موردمطالعه، به‌وسیلۀ پهپاد مولتی‌روتور شش‌موتوره، در طول 12 کیلومتر رودخانه تصویربرداری و پس از پردازش تصاویر، DEM محدودۀ موردمطالعه تهیه شد. در ادامه، پهنه‌بندی سیلاب برای دوره بازگشت‌های ۲۵ساله، ۵۰ساله، ۱۰۰ساله و ۲۰۰ساله، با استفاده از داده‌های هندسی موردنیاز، در نرم‌افزار HEC RAS صورت پذیرفت و پهنه‌های سیلاب برای دوره بازگشت‌های مختلف روی تصاویر پهپاد قرار گرفت. در نهایت، با استفاده از پنج معیار اصلی (کاربری اراضی، فاصله از رودخانه، ضریب CN، مدل رقومی ارتفاع و شیب)، لایه‌های موردنیاز تهیه شد و با استفاده از روش فازی و منطق بولین، نقشۀ پهنه‌بندی خطر سیلاب در محدودۀ رودخانۀ کارده به دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که خطر سیل در باغات و مزارع کشاورزی بیشتر است و با توجه به پهنه‌بندی سیلاب با نرم‌افزار HEC RAS، سیلاب با دوره بازگشت ۲۰۰ساله حدود ۲۷درصد از زمین‌های کشاورزی و ۱۶درصد از باغات را دچار سیلاب می‌کند. همچنین با توجه به اینکه شیب محدودۀ مورد مطالعه زیاد است، سیلاب با دوره‌ بازگشت ‌های ۲۵ساله، ۵۰ساله، ۱۰۰ساله و ۲۰۰ساله تفاوت چندانی در پهنه ‌های سیل‌گیر ندارد. علاوه بر این، سیلاب ۲۰۰ساله در طول ۱۲ کیلومتر رودخانه ۱۲۳۷/۱۰۵ هکتار از اراضی را سیلابی نشان داده است و مساحت پهنه‌های سیلاب در نقشه‌ها‌ی فازی ۰۱۴/۱۱۳ هکتار و در نقشه‌ها‌ی بولین ۵۶۸/۶۶ هکتار است. در نهایت، با مقایسۀ تصاویر فازی و بولین با سیلاب ۲۰۰ساله مشاهده می‌شود که خروجی فازی نتایج دقیق‌تری را نشان داده است و با سیلاب ۲۰۰ساله حدود ۹۳درصد هم‌ بستگی وجود دارد. همچنین مساحت سطح سیل‌گیر در نقشه‌ها‌ی بولین با سیلاب ۲۰۰ساله حدود ۶۳درصد هم‌ بستگی نشان داده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: رودخانه کارده #خطر سیلاب #پهپاد #HEC RAS
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)