پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
حامد قنبری مصیر [پدیدآور اصلی]، امیر عباس عابدینی[استاد راهنما]
چکیده: سیل همیشه در بسیاری از قسمت های کشور خسارات زیادی را به منابع اقتصادی وارد می‌نماید. سیل و خسارات به جای گذاشته از آن در ایران طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است؛ سالانه بخشی از بناهای مسکونی و بناهای تأسیساتی که در پایین‌ رودخانه‌های کشور قرار گرفته اند به دلیل طغیان‌های فصلی و آزادسازی جریان‌های بزرگ‌تر از ظرفیت سالم رودخانه‌ها متحمل خسارات فراوانی می‌شوند. وقوع سیل در یک حوضه آبریز پیرو متغیرهای زیادی است این متغیرها هرساله از شرایط و مقدار ثابتی برخوردار نیستند. یکی از پارامترهایی که می‌تواند در کنترل سیلاب تأثیرگذار باشد استفاده از پوشش‌های گیاهی در حاشیه رودخانه برای کنترل انرژی ناشی از نیروی سیل است، با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی عددی میزان کاهش انرژی سیل از طریق جنگل حفاظت کننده پرداخته‌شده است، به همین دلیل در ابتدا صحت سنجی با نتایج آزمایشگاهی با نرم‌افزار Flow3d انجام‌شده است و در ادامه پنج طرح چیدمان درختکاری جنگل‌های حفاظت‌شده با تغییر فاصله به قطر تحت سرعت‌های متفاوت جریان مورد بررسی قرارگرفته است، که با بررسی نتایج نشان می‌دهد چیدمان جنگل‌کاری می‌تواند در کاهش انرژی تأثیرگذار باشد و به‌طور میانگین تغییر چیدمان جنگل‌کاری 7/54 درصد ، در کاهش انرژی سیل تأثیرگذار بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: کاهش انرژی #سیل #جنگل حفاظت کننده #Flow3d
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)