پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
بابک قدرتی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم زمانی بیدختی[استاد راهنما]
چکیده: خوردگی میلگرد در سازه های بتن مسلح یکی از مهم تری دلایل خرابی در این نوع سازه ها می باشد. همچنین خوردگی بتن باعث کاهش عملکرد لرزه ای این نوع سازه ها در برابر بارهای لرزه ای است. یکی از اهداف این پایان نامه یافتن آنست که درصد خوردگی میلگرد چه مقدار در عملکرد لرزه ای سازه تاثیرگذار است و سپس با مقاوم سازی آن با استفاده از FRP تا چه میزان می توان مقاومت از دست رفته سازه را جبران کرد. از این رو سه مدل ساختمان 3 ، 5 و 8 طبقه با پلان های مشابه و سیستم قاب خمشی متوسط در نظر گرفته شده و در نرم افزار اپنسیس طراحی می شوند. سپس با مدل سازی آن ها در نرم افزار اپنسیس به چهار صورت بدون خوردگی، با خوردگی 10% ،30% و مقاوم سازی شده با FRP مدل سازی شده و تحلیل استاتیکی پوش اور انجام می شود. با بررسی نتایج و مقایسه آن ها با یک دیگر می توان مشاهده کرد که مقدار مقاومت در قاب هایی که دارای خوردگی می باشد نسبت به قاب های بدون خوردگی 28 درصد کاهش پیدا می کند. همچنین در قاب مقاوم سازی شده با FRP نسبت به قاب بدون خوردگی می توان افزایش 27.56% مقاومت و 17% سختی و همچنین کاهش 11% شکل پذیری را مشاهده کرد. همچنین با مشاهده نتایج تحلیل استاتیکی قاب می توان این نکته را برداشت کرد که خوردگی در ستون ها نسبت به خوردگی در تیر ها تاثیر منفی بیشتری در عملکرد لرزه ای سازه دارد. لذا می توان نتیجه گرفت که ستون ها نسبت به تیر ها مقاطع حساس تری در برابر خوردگی می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خوردگی #تحلیل بار افزون #قاب بتنی #مقاوم سازی با FRP
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)