پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مجید شهبازی [پدیدآور اصلی]، میثم جلالی[استاد راهنما]
چکیده: پوشش نهایی تونل‌های حفاری شده به روش مکانیزه، از نوع قطعات پیش ساخته بتن مسلح به نام سگمنت تشکیل شده است. طراحی سازه سگمنت برای انواع بارهای وارده شا‌‌‌‌مل بار خاک (سنگ) پیرامونی، بار آب خارجی، بارهای لرزه‌ای، بارهای حین ساخت و... انجام می شود. یکی از بارهای مهم در طراحی سگمنت‌ها بار ناشی از جک های پیشران دستگاه حفار می‌باشد که می‌تواند یکی از عوامل بروز آسیب به سگمنت ها نیز باشد. در عملیات حفاری توسط دستگاه حفاری مکانیزه تونل، رینگ کامل سگمنت به عنوان تکیه گاه تمام یا بخشی از نیروی پیشران عمل می کند، این موضوع منجر به وجود آمدن نیروهای کششی در ضخامت سگمنت می‌شود. هدف از این پایان نامه ارزیابی آزمایشگاهی یک ایده جدید به منظور کاهش نیروهای وارده از طرف جک پیشران به واسطه اصلاح شکل هندسه بارگذاری صفحات جکهای پیشران می‌باشد. بدین منظور 12 نمونه شامل 6 نمونه بتن ساده (3 نمونه با هندسه صفحات متعارف جکهای پیشران و 3 نمونه با هندسه پیشنهادی در تحقیق حاضر) و 6 نمونه بتن الیافی (3 نمونه با هندسه صفحات متعارف جکهای پیشران و 3 نمونه با هندسه پیشنهادی در تحقیق حاضر) مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین مقاومت فشاری بتن در این تحقیق به طور میانگین 42 مگاپاسکال می‌باشد. نتایج حاکی از افزایش ظرفیت باربری هندسه پیشنهادی برای صفحات بارگذاری در حدود 30 درصد می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سگمنت #جک پیشران #ماشین حفاری مکانیزه #نیروی کششی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)