پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مرتضی سیفی نوفرستی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]
چکیده: جت ها در طبیعت به اشکال مختلفی ظاهر می شوند؛ جت های معکوس در طبیعت در محل ورودی رودخانه به دلتا و بعضی جریان های ورود به دریاها دیده شده است که بصورت جریان‌ های آشفته می باشد. از آنجایی جت به دلیل اهمیت کاربردی در محیط زیست، در نرم‌افزار های زیادی به طور گسترده مورد بررسی عددی قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی عددی طول نفوذ جت معکوس در یک کانال بسته مربعی شکل می باشد. در سال 2002 آزمایشی انجام گردیده است که یک کانال مستطیلی به طولی مشخص که دارای جریان یکنواخت و درون کانال یک لوله خلاف جهت جریان قرار دارد که جریان خروجی آن بصورت جت درون محیط سیال وارد می‌شود. هدف از انجام آزمایش این بوده که نشان دهیم مقدار طول نفوذ جت دایروی با سرعت های متغیر و قطر خروجی متغیر درون کانال قرار دارد (پنج مدل) متفاوت است که در نهایت منجر به استخراج ضریب نفوذ پذیری K می‌شود و تفاوت مدل عددی با آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دهیم. مشخصات مدل آزمایشی مورد بررسی کانالی مستطیلی به ابعاد 30در30 سانتی‌متر به طول 120 سانتی‌متر که لوله‌ای در درون کانال به طول 18 سانتی متر قرار گرفته است. با توجه به ثابت بودن سرعت یکنواخت مایع سیال موجود در کانال که آب می‌باشد در مدل آزمایشگاهی، جت‌ها با 5 قطر نازل متفاوت 1.5، 3، 6، 9 و 12 میلیمتر، وارد کانال می شوند که دارای سرعت های خروجی متفاوتی هستند. در این تحقیق، این مدل در نرم افزار متن باز OpenFOAM بصورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است و برای حل معادلات آشفتگی، از مدل استاندار k-ε استفاده شده است و نتایج بدست امده برای ضریب ثابت نفوذ پذیر برابر 2.65 را بدست آورده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان ‌آشفته #‌ جت‌ معکوس‌ #‌ جت ‌دایروی #OpenFOAM

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)