پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
رویا رحمتیان [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: شرایط ساختگاهی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عوامل بر پاسخ دینامیکی ساختگاه می‌باشد. شرایط محلی ساختگاه بر کلیه خصوصیات مهم حرکت نیرومند زمین شامل دامنه، محتوای فرکانسی و مدت، اثر قابل ملاحظه‌ای می گذارند و به عبارتی خصوصیات یک زلزله با توجه به مشخصات فیزیکی و دینامیکی ساختگاه، می تواند در فرکانس‌های مشخصی تشدید یا تضعیف شود. در سال ۱۳۳۱ زلزله‌ای به بزرگی ۶/۵ ریشتر در دهستان طرود و در ۱۳۵ کیلومتری جنوب شاهرود رخ داده است که خسارت زیادی داشته است و نزدیک به هزار نفر کشته شدند، که این حادثه اهمیت بررسی این مطالعه برای شهرستان شاهرود را نشان می دهد. در این مطالعه برای آنالیز پاسخ زمین نیاز به زلزله ورودی در سنگ بستر در ساختگاه مورد نظر می باشد که در این تحقیق به کمک روش تحلیل خطر احتمالاتی پارامترهای زلزله برای دوره بازگشت‌های مختلف تعیین و سپس هر کدوم به صورت مصنوعی تولید شده است. تحلیل خطر برای دوره بازگشت ۱۰۰ سال، ۴۷۵ سال، ۹۷۵ سال، ۲۴۷۵ سال و ۱۰۰۰۰ سال انجام شده است. و با استفاده از طیف‌های تحلیل خطر به دست آمده، ۵ رکورد زلزله تولید شده است. با استفاده از بانک اطلاعاتی آزمایشات ژئوتکنیکی موجود در شهرستان شاهرود ۲ تیپ مختلف برای پروفیل خاک در نظر گرفته شده است و سپس آنالیز پاسخ ساختگاه به روش خطی معادل انجام گرفته است. نتایج به دست آمده از تحلیل خطر نشان می دهد که مقادیر طیف ویژه ساختگاه در این مطالعه برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال، ۸۹ درصد مقادیر طیف آیین نامه ۲۸۰۰ می باشد. نتایج آنالیز پاسخ ساختگاه نشان می دهد که برای نقاط مرکز شهر شاهرود شتاب سطح زمین نسبت به شتاب سنگ بستر در حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا می کند ولی در سایر نقاط شتاب سطح زمین نسبت به شتاب سنگ بستر برای دوره بازگشت ۱۰۰سال، ۴۷۵ سال و ۹۷۵ سال در حدود ۵ درصد افزایش پیدا می کند ولی برای دوره بازگشت ۲۴۷۵ سال و ۱۰۰۰۰ سال در حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل خطر احتمالاتی #طیف ویژه ساختگاه #آنالیز پاسخ ساختگاه #شهرستان شاهرود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)