پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سمن شعبانی [پدیدآور اصلی]، امیر عباس عابدینی[استاد راهنما]، Saeed Golian گلیان[استاد راهنما]
چکیده: جهت انتقال سیالات از سازه‌هایی به نام لوله‌ها استفاده می‌شود. لوله ها را می توان به دو نوع لولههای مستقیم و خمیده دسته بندی کرد در واقع از خم‌ها جهت تغییر مسیر لوله استفاده می‌شود رایج ترین نوع خم ها که به طور گسترده تولید می‌شوند و کاربرد صنعتی دارند، خم 45 درجه و 90 درجه و 180 درجه است و سطح مقطع‌های مختلف دایره‌ای، مستطیلی و مربعی دارند. از نکات مهم به منظور طراحی لوله ها افت فشار است و با توجه به این مساله که افت فشار در یک خم، نسبت به لوله مستقیمی با همان مشخصات بیشتر بوده، بررسی افت فشار در لوله‌های زانویی حائز اهمیت است. محققان همواره تلاش نمودند تا افت فشار در زانویی را به حداقل برسانند. تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهد که عواملی از جمله نسبت شعاع خم به شعاع لوله و زاویه انحنا بر افت فشار زانویی تاثیرگذار است. از جمله این راهکارهایی که به جهت کاهش افت فشار در زانویی بررسی شده‌اند، می‌توان به قرار دادن پره در زانویی‌ها اشاره نمود که می‌تواند افت فشار در زانویی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در این تحقیق اثر تغییر زاویه خم بر افت فشار ایجاد شده در زانویی بررسی شد. این بررسی با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت در حالت وجود پره در زانویی و بدون پره و در نسبت‌های شعاع انحنا به شعاع لوله 1.5 و 2 و 3.6 مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مورد نظر با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. نتایج حاصل شده انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد. این بررسی نشان می‌دهد که با افزایش زاویه خم، ضریب افت در زانویی افزایش می‌یابد و وجود پره می‌تواند ضریب افت را تا میزان 50 درصد کاهش دهد. همچین اثر تغییر عدد رینولدز بر افت فشار زانویی بررسی شد و نتایج نشان می‌دهد که با افزایش عدد رینولدز، ضریب افت فشار در زانویی کاهش می‌یابد و استفاده از پره در زانویی جهت کاهش ضریب افت فشار روش بسیار موثری است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان آشفته #افت فشار #لوله‌های زانویی پره‌دار #نرم افزار فلوئنت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)